Người cao tuổi mất được hưởng trợ cấp mai táng phí

Bạn đọc
Bà tôi có tuổi thọ hơn 80 và hằng tháng được nhận trợ cấp xã hội tại UBND phường. Cách đây một tháng, bà tôi mất. Tôi nghe bạn tôi bảo người cao tuổi mất sẽ nhận được trợ cấp mai táng phí.

Bản tin liên quan

Cho tôi hỏi, đối với những người cao tuổi mà không nhận lương hưu thì khi mất có được nhận trợ cấp của Nhà nước hay không và mức trợ cấp là bao nhiêu?

Bạn đọc Trần Thanh

Luật sư Trần Cao Đại Kỳ Quân, Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai, trả lời: Theo quy định tại Điều 11 Nghị định 136/2013, chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội thì trường hợp người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất BHXH hằng tháng, trợ cấp hằng tháng khác khi chết được hỗ trợ chi phí mai táng.

Mức hỗ trợ chi phí mai táng đối với người cao tuổi nhận trợ cấp hằng tháng khác bằng 20 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội. Như vậy, đối với trường hợp của bà bạn khi mất sẽ được trợ cấp chi phí mai táng với số tiền là 270.000 đồng x 20 = 5.400.000 đồng.

VÕ HÀ ghi

BÌNH LUẬN

Nguyễn Hồng Hạnh

Cho tôi hỏi, đối với người cao tuổi được nhận lương của BHXH ( lương ăn theo của người nghỉ hưu đã mất) thì mức trợ cấp là bao nhiêu

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM