Năm 2018, mức đóng BHXH tự nguyện có thay đổi?

Tôi muốn hỏi
(PLO)- Ông Ngô Thanh (TP.HCM) có thắc mắc mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2018 hiện là 32%, trong đó doanh nghiệp (DN) đóng 21,5%. 

Tuy nhiên, trước ngày 1-6-2017 thì DN đóng mức 22%, người lao động đóng BHXH tự nguyện cũng ở mức 22%. Vậy năm 2018, DN đóng BHXH bắt buộc là 21,5% thì người lao động đóng BHXH tự nguyện theo mức 21,5% hay vẫn ở mức 22%?

Về vấn đề này, BHXH TP.HCM trả lời như sau: Căn cứ Nghị định 44/2017/NĐ-CP từ ngày 1-6-2017 thì mức đóng quỹ bảo hiểm thất nghiệp-bệnh nghề nghiệp (BHTN-BNN) giảm còn 0,5%, do đó tỉ lệ đóng BHXH và bảo hiểm tai nạn lao động (TNLĐ)-BNN từ ngày 1-6-2017 là 25,5% (người lao động đóng 8%, người sử dụng lao động đóng 17,5%). Phân bổ quỹ như sau:

- Ốm đau, thai sản: 3% (người sử dụng lao động đóng).

- TNLĐ-BNN: 0,5% (người sử dụng lao động đóng).

- Hưu trí, tử tuất: 22% (người lao động đóng 8%, người sử dụng lao động đóng 14%).

Luật BHXH 2014 quy định: Người tham gia tự nguyện, hằng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Như vậy, việc DN đóng 21,5% là cho nhiều nguồn quỹ khác nhau (BHXH: 17%; bảo hiểm TNLĐ-BNN: 0,5%; BHYT: 3%; BHTN: 1%). Nên việc giảm mức đóng bảo hiểm TNLĐ-BNN không ảnh hưởng đến tỉ lệ đóng BHXH tự nguyện của người tham gia, do đó người tham gia BHXH tự nguyện vẫn đóng tỉ lệ là 22%.

(Theo chinhphu.vn)

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM