Mức đóng BHYT của HS-SV được quy định như thế nào?

VÕ HÀ ghi
VÕ HÀ ghi
Thứ Sáu, ngày 22/6/2018 - 06:00

Nhà trường nơi con tôi học có yêu cầu đóng bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh sinh viên (HSSV). 

Xin hỏi mức đóng và hỗ trợ mức đóng BHYT, phương thức đóng BHYT đối với HSSV được thực hiện như thế nào?

Xuân Nga (Thủ Dầu Một, Bình Dương)

Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM trả lời: Mức đóng BHYT hằng tháng của HSSV bằng 4,5% mức lương cơ sở (từ ngày 1-7-2018 tương đương 62.550 đồng/tháng).

Hỗ trợ mức đóng:

• Nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho HSSV thuộc: Hộ nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn hoặc đang sinh sống tại các huyện đảo, xã đảo; hộ cận nghèo mới thoát nghèo (thời gian hỗ trợ năm năm sau khi thoát nghèo); hộ cận nghèo sống tại các huyện nghèo (theo Nghị quyết 30A/2008/NQ-CP); thân nhân người có công, công an, quân đội, cơ yếu.

• Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiếu bằng 70% mức đóng đối với HSSV thuộc hộ cận nghèo còn lại.

• Hỗ trợ 30% mức đóng BHYT cho HSSV khác.

Phương thức đóng BHYT của HSSV đang theo học tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được thực hiện như sau:

• Cơ sở giáo dục thu tiền đóng phần thuộc trách nhiệm phải đóng của HSSV sáu tháng hoặc một năm một lần nộp vào quỹ BHYT;

• Phần kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng BHYT thực hiện như sau: Đối với HSSV đang theo học tại cơ sở giáo dục do địa phương nào quản lý thì ngân sách địa phương đó hỗ trợ, không phân biệt hộ khẩu thường trú của HSSV: Định kỳ sáu tháng, tổ chức BHXH tổng hợp số thẻ BHYT đã phát hành, số tiền thu của HSSV và số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ, gửi cơ quan tài chính để chuyển kinh phí vào quỹ BHYT;

Đối với HSSV đang theo học tại cơ sở giáo dục do bộ, cơ quan trung ương quản lý thì do ngân sách trung ương hỗ trợ; định kỳ sáu tháng, tổ chức BHXH tổng hợp số thẻ BHYT đã phát hành, số tiền thu của HSSV và số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ, gửi BHXH Việt Nam để tổng hợp, gửi Bộ Tài chính để chuyển kinh phí vào quỹ BHYT.

VÕ HÀ ghi

Nóng hôm nay: Thuế căn hộ cho thuê; 56 ca COVID-19 cộng đồng

(PLO)- NÓNG HÔM NAY ngày 7-5: Thu thuế căn hộ, nhà cho thuê; Tình hình COVID-19 vẫn còn phức tạp ; Tiếp tục làm việc với người cha vụ ‘đánh trẻ nát tay’ ; Từ 10-5, học sinh dừng đến trường trừ lớp 9 và 12; Các ứng cử viên đại biểu quốc hội bắt đầu vận động bầu cử.

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục