Mua nhà ở xã hội, bao lâu mới được bán?

KIM PHỤNG
KIM PHỤNG
Thứ Tư, ngày 25/5/2016 - 10:15

(PLO)- Người mua, thuê mua nhà ở xã hội chỉ được phép bán lại, thế chấp hoặc cho thuê sau khi được cấp giấy chứng nhận.

Tôi nghe nói mua nhà ở xã hội phải ở được 10 năm mới được mua bán, có đúng vậy không?

Nguyễn Minh Tâm (nmmtam_17@yahoo.com)

Trà (huonglantradao_maytrangbay00@gmail.com)

Luật sư TRẦN CÔNG LY TAO, Trưởng Văn phòng luật sư Trần Công Ly Tao (TP.HCM), trả lời:Theo Điều 62 Luật Nhà ở 2014 và khoản 4, 5 Điều 19 Nghị định 100 ngày 20-10-2015 của Chính phủ quy định về việc bán, cho thuê, cho mua nhà ở xã hội như sau:

- Người mua, thuê mua nhà ở xã hội không được phép thế chấp (trừ trường hợp thế chấp với ngân hàng để vay tiền mua, thuê mua chính căn hộ đó) và không được chuyển nhượng nhà ở dưới mọi hình thức trong thời gian tối thiểu là năm năm (kể từ thời điểm trả hết tiền mua, thuê mua nhà ở theo hợp đồng đã ký với bên bán, bên cho thuê mua).  

- Người mua, thuê mua nhà ở xã hội chỉ được phép bán lại, thế chấp hoặc cho thuê sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Như vậy, căn cứ vào quy định nêu trên thì người mua nhà ở xã hội không được chuyển nhượng nhà dưới mọi hình thức trong thời hạn tối thiểu là năm năm (kể từ ngày bên mua đã thanh toán hết tiền mua nhà).

Tuy nhiên, trong thời hạn chưa đủ năm năm (kể từ thời điểm trả hết tiền mua nhà ở xã hội) mà bên mua hoặc thuê nhà có nhu cầu bán lại nhà ở này thì họ chỉ được bán cho một trong ba nơi sau:

- Một là bán lại cho Nhà nước (trong trường hợp thuê mua nhà ở xã hội do Nhà nước đầu tư)

- Hai là bán lại cho chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội (trong trường hợp mua, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách)

- Ba là bán lại cho đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định. 

KIM PHỤNG

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục