Lao động nước ngoài tham gia bảo hiểm tại Việt Nam ra sao?

Tôi muốn hỏi
Công ty chúng tôi có nhân viên người nước ngoài làm việc theo hai dạng: 

Đối tượng thứ nhất là lao động nước ngoài được điều chuyển từ công ty mẹ theo thư bổ nhiệm, đối tượng này tham gia bảo hiểm bắt buộc tại Nhật Bản, bao gồm cả bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); đối tượng thứ hai là lao động ký hợp đồng trực tiếp tại Việt Nam và hiện không tham gia bảo hiểm tại Nhật.

Vậy xin cơ quan bảo hiểm hướng dẫn cho chúng tôi về chính sách bảo hiểm bắt buộc của hai đối tượng trên theo quy định về bảo hiểm bắt buộc ở Việt Nam.

Bạn đọc có địa chỉ email thuhuong…@gmail.com

BHXH TP.HCM trả lời: Căn cứ khoản 2 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT thì người nước ngoài làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên theo quy định của pháp luật về lao động thuộc đối tượng tham gia BHYT bắt buộc.

Như vậy, thực hiện theo quy định trên, người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hợp đồng lao động từ ba tháng trở lên, có hưởng tiền lương tại Việt Nam thì thuộc đối tượng tham gia BHYT.

Mức đóng BHYT cho người lao động nước ngoài là 4,5% tiền lương, tiền công tháng. Trong đó, người sử dụng lao động đóng 3%, người lao động đóng 1,5%. Tiền lương, tiền công đóng BHYT là mức tiền lương, tiền công tháng ghi trên hợp đồng lao động. Trường hợp mức tiền lương, tiền công này cao hơn 20 tháng lương tối thiểu chung thì mức tiền lương, tiền công tháng đóng BHYT bằng 20 tháng lương tối thiểu chung.

Ngoài ra, căn cứ khoản 2 Điều 2 Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20-11-2014 quy định: Người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp thì được tham gia BHXH bắt buộc. Tuy nhiên, hiện nay Bộ LĐ-TB&XH đang chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, đơn vị liên quan xây dựng dự thảo nghị định quy định về thực hiện chính sách BHXH đối với người lao động là người nước ngoài để trình Chính phủ. Việc đóng BHXH cho lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam chỉ được thực hiện khi có nghị định hướng dẫn.

Căn cứ Luật Việc làm thì người nước ngoài không thuộc đối tượng tham gia BHTN.

VÕ HÀ ghi

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM