Ký hợp đồng thử việc vẫn được nhận trợ cấp thất nghiệp

Tôi muốn hỏi
(PLO)-

Tôi được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp ba tháng, tuy nhiên tôi mới nhận được một tháng thì xin được việc làm và đang thử việc hai tháng ở công ty mới. Công ty tôi quy định trong thời gian thử việc sẽ không được đóng bảo hiểm xã hội (BHXH). Như vậy, tôi có được hưởng tiếp hai tháng trợ cấp thất nghiệp không?

Bạn đọc Phan Thiên Phúc (Quận 12, TP.HCM)

BHXH TP.HCM trả lời: Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp khi đã giao kết hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc hợp đồng làm việc từ đủ ba tháng trở lên; có quyết định tuyển dụng đối với những trường hợp không thuộc đối tượng giao kết HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc. Ngày có việc làm trong trường hợp này được xác định là ngày bắt đầu làm việc của người đó ghi trong quyết định tuyển dụng; người lao động thông báo đã có việc làm cho trung tâm dịch vụ việc làm theo mẫu do bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH quy định.

Vì thế, trong thời gian thử việc hai tháng bạn vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu thực hiện thông báo việc làm hằng tháng.

Tiền thưởng lễ, Tết không cộng vào mức đóng BHXH

Theo tôi biết, từ 1-1-2018 tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Theo chính sách của công ty tôi thì mỗi khi đến dịp lễ, Tết, người lao động thường được thưởng một khoản tiền. Ngoài ra, cứ sáu tháng một lần công ty sẽ xem xét kết quả làm việc của từng nhân viên để có thể thưởng thêm. Tôi muốn hỏi những khoản tiền thưởng này có phải đóng BHXH hay không? Luật quy định ra sao?

Bạn đọc có địa chỉ email ngochan…@gmail.com

BHXH TP.HCM trả lời: Căn cứ Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29-12-2015 và Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH quy định đối với người lao động hưởng tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH từ 1-1-2018 gồm: Mức lương ghi trong HĐLĐ; các loại phụ cấp khác; các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong HĐLĐ và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

Ngoài ra, tại điểm b khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH quy định các khoản không tính làm căn cứ đóng BHXH bao gồm: Các khoản bổ sung không xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong HĐLĐ, trả thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương gắn với quá trình làm việc, kết quả thực hiện công việc của người lao động; tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca;…

Như vậy, các khoản tiền thưởng lễ, Tết, tiền thưởng theo kết quả công việc được quy định tại điểm b khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 47 thì không đóng BHXH.

VÕ HÀ ghi

BÌNH LUẬN

Do van binh

Toi co lam thu tuc bhtn .va dc nhan 3 thang bhtn .va toi moi nhan dc 2 thang th va da xin dc viec lam .nhug toi moi vao lam 6 ngay thi cty chot so va da dong bhxh va bhtn cho toi .vay thang thu 3 bhtn toi co dc nhan khong .

hoanguyenyahoo75@gmail.com

Tôi đi làm thủ tục bhtn nhân viên hỏi đang làm đâu tôi nói đang thử việc công ty mới thì bảo hiểm ko cho lãnh thất nghiệp vậy khi nào tôi mới lãnh được

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM