Khám chữa bệnh ở đâu sẽ được giải quyết đúng tuyến?

Tôi muốn hỏi
Cho tôi hỏi những người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) thì trường hợp nào được xác định là khám chữa bệnh (KCB) đúng tuyến?

Bạn đọc có địa chỉ email thanhnhan…@gmail.com

Bảo hiểm xã hội TP.HCM trả lời: Theo Điều 11 Thông tư số 40/2015/TT-BYT thì các trường hợp được xem là đi KCB đúng tuyến gồm có:

Người có thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu tại cơ sở KCB tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền KCB BHYT tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa, bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh.

Người có thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu tại cơ sở KCB tuyến xã chuyển tuyến đến bệnh viện huyện, bao gồm cả các bệnh viện huyện đã được xếp hạng I, hạng II và bệnh viện y học cổ truyền tỉnh (trong trường hợp bệnh viện huyện không có khoa y học cổ truyền).

Người có thẻ BHYT được bệnh viện tuyến huyện, bao gồm cả bệnh viện đã được xếp hạng I, hạng II và bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa, viện chuyên khoa, trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh chuyển tuyến đến trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh hoặc bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa, viện chuyên khoa tuyến tỉnh cùng hạng hoặc hạng thấp hơn.

Đối với trường hợp cấp cứu thì người bệnh được cấp cứu tại bất kỳ cơ sở KCB nào. Bác sĩ hoặc y sĩ tiếp nhận người bệnh đánh giá, xác định tình trạng cấp cứu và ghi vào hồ sơ, bệnh án. Sau giai đoạn điều trị cấp cứu, người bệnh được chuyển vào điều trị nội trú tại cơ sở KCB nơi đã tiếp nhận cấp cứu người bệnh, hoặc được chuyển đến cơ sở KCB khác để tiếp tục điều trị theo yêu cầu chuyên môn, hoặc được chuyển về nơi đăng ký KCB ban đầu sau khi đã điều trị ổn định.

Trường hợp người bệnh phải làm việc lưu động hoặc đến tạm trú tại địa phương khác thì được KCB ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tương đương với tuyến của cơ sở KCB ban đầu ghi trên thẻ. Trường hợp không có cơ sở y tế tương đương thì lựa chọn cơ sở KCB khác có tổ chức KCB BHYT ban đầu, nơi người đó đang làm việc lưu động, tạm trú.

NGUYỄN CHÂU

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM