Họp kỷ luật lao động, có được mời luật sư?

Tôi muốn hỏi
(PLO)- Người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao động. 

Bản tin liên quan

Vừa qua, tôi vi phạm nội quy cơ quan có một lần nhưng công ty nói tới ba lần. Giờ công ty đã tạm ngưng công việc chờ họp xử lý kỷ luật lao động tôi. Tôi định nhờ luật sư bảo vệ, minh oan cho tôi tại cuộc họp kỷ luật được không hay phải chờ đến lúc ra tòa mới được mời luật sư?

Pham Tien Hung (pthung87_cuong78@gmail.com)

Luật sư TRẦN CÔNG LY TAO, Trưởng Văn phòng luật sư Trần Công Ly Tao (TP.HCM), trả lời: Theo Điều 123 Bộ luật Lao động năm 2012, quy định nguyên tắc, trình tự việc xử lý kỷ luật lao động như sau:

- Người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao động;

- Phải có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở;

- Người lao động phải có mặt và có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa; trường hợp là người dưới 18 tuổi thì phải có sự tham gia của cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật;

- Việc xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản.

Như vậy, trường hợp của bạn có thể mời luật sư tham gia vào buổi họp xét xử lý kỷ luật lao động của mình theo quy định nêu trên chứ không cần đợi đến lúc ra tòa. 

KIM PHỤNG

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM