Hợp đồng lao động 2 nơi, đóng BHXH như thế nào?

Tôi muốn hỏi
Tôi đang làm việc cho một công ty và đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tại công ty này. 

Vừa qua, tôi có thỏa thuận với một công ty khác để làm thêm công việc. Giữa tôi và công ty thứ hai cũng có ký kết hợp đồng lao động. Cho tôi hỏi, theo quy định thì nếu người lao động giao kết hai hợp đồng lao động với hai công ty khác nhau thì phải đóng BHXH, BHYT, BHTN như thế nào?

Bạn đọc Thanh Danh, quận 3, TP.HCM

Bảo hiểm xã hội TP.HCM trả lời: căn cứ Luật Vệ sinh, an toàn lao động số 84/2015/QH13; căn cứ Nghị định 37/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Vệ sinh, an toàn lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN);… quy định trường hợp người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động mà đã đóng BHXH và quỹ bảo hiểm TNLĐ-BNN tại một nơi thì người sử dụng lao động ở nơi còn lại chỉ phải đóng quỹ bảo hiểm TNLĐ-BNN cho người lao động (nếu người lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc).

Ngoài ra, căn cứ Nghị định 44/2017/NĐ-CP quy định điều chỉnh tỉ lệ đóng quỹ bảo hiểm TNLĐ-BNN từ 1% xuống 0,5% từ ngày 1-6-2017. Như vậy, trường hợp người lao động giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều công ty khác nhau thì tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN tại nơi thứ nhất. Tại đơn vị làm việc thứ hai chỉ đóng vào quỹ TNLĐ-BNN từ tháng 7-2016 (thời điểm bắt đầu đóng quỹ) là 1%; từ tháng 6-2017 đến nay là 0,5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH theo quy định.

Mức hưởng chế độ thai sản đối với nam và nữ

Vợ chồng tôi đều làm trong cơ quan nhà nước. Tôi sắp sinh con và chuẩn bị nghỉ chế độ thai sản. Cho tôi hỏi cách tính khi hưởng chế độ thai sản như thế nào?

Bạn đọc có địa chỉ mail thuthanh…@yahoo.com

Trả lời câu hỏi trên, Bảo hiểm xã hội TP.HCM cho biết theo quy định tại khoản 1 Điều 39 của Luật BHXH thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau: Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của sáu tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng BHXH chưa đủ sáu tháng thì mức hưởng chế độ thai sản là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng BHXH.

Mức hưởng một ngày đối với trường hợp lao động nữ đi khám thai, lao động nam đang đóng BHXH khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày.

Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng, trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp hưởng chế độ khi sảy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý; hưởng chế độ khi thực hiện các biện pháp tránh thai thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.

VÕ HÀ ghi

BÌNH LUẬN

HÃNG LUẬT UY TÍN

HÃNG LUẬT UY TÍN xin bổ sung trường hợp bạn hỏi như sau: Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 44/2013/NĐ-CP có quy định chi tiết để hướng dẫn vấn đề thắc mắc của bạn, theo đó: 1. Trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động và người lao động: a) Người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động mà người lao động và người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật. Người sử dụng lao động của các hợp đồng lao động còn lại có trách nhiệm chi trả cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động khoản tiền tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật. B) Khi hợp đồng lao động mà người lao động và người sử dụng lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp chấm dứt hoặc thay đổi mà người lao động và người sử dụng lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thì người lao động và người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp của hợp đồng lao động kế tiếp có trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật. 2. Trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc của người sử dụng lao động và người lao động: a) Người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động mà người lao động và người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động có mức tiền lương cao nhất có trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế. Người sử dụng lao động của các hợp đồng lao động còn lại có trách nhiệm chi trả cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động khoản tiền tương đương với mức đóng bảo hiểm y tế thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế. B) Khi hợp đồng lao động mà người lao động và người sử dụng lao động đang tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc chấm dứt hoặc thay đổi mà người lao động và người sử dụng lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc thì người lao động và người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc của hợp đồng lao động có mức tiền lương cao nhất trong số các hợp đồng còn lại có trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật. Đây là căn cứ pháp luật để giải đáp thắc mắc của bạn. Trân trọng. /. HÃNG LUẬT UY TÍN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM