Hồ sơ chế độ tai nạn, có cần biên bản điều tra?

Tôi muốn hỏi

Hồ sơ chế độ tai nạn, có cần biên bản điều tra?

Trường hợp bị tai nạn lao động điều trị xong ra viện hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ này không cần biên bản điều tra tai nạn lao động. 

Bản tin liên quan

Theo phản ánh của bà Khánh Linh, theo Luật Vệ sinh an toàn lao động có hiệu lực từ ngày 1-7-2016 thì hồ sơ giải quyết chế độ tai nạn lao động (TNLĐ) không cần nộp biên bản điều tra TNLĐ nhưng theo Quyết định 636/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam thì lại có biên bản. Bà Linh hỏi, hồ sơ giải quyết TNLĐ được quy định như nào?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 3647 ngày 7-7-2016 và văn bản triển khai thực hiện của BHXH Việt Nam ngày 21-9-2016 thì đối với trường hợp bị TNLĐ điều trị xong ra viện hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ TNLĐ không cần biên bản điều tra TNLĐ. 
Tuy nhiên, tại văn bản đề nghị giải quyết chế độ TNLĐ do đơn vị lập cần bổ sung tiêu thức ”Biên bản điều tra TNLĐ số … ngày … tháng … năm … của Đoàn điều tra TNLĐ cấp cơ sở (nếu do Đoàn điều tra TNLĐ cấp cơ sở thực hiện) hoặc cấp tỉnh (nếu do Đoàn điều tra TNLĐ cấp tỉnh thực hiện) hoặc cấp Trung ương (nếu do Đoàn điều tra TNLĐ cấp Trung ương thực hiện); trường hợp tai nạn giao thông được xác định là TNLĐ thì ghi thêm nội dung: (biên bản khám nghiệm hiện trường và sơ đồ hiện trường vụ tai nạn lập ngày … tháng …  năm … của …)”.
Như vậy, nếu bà Linh điều trị xong ra viện trước ngày 1-7-2016 thì hồ sơ vẫn phải có biên bản điều tra TNLĐ và các giấy tờ khác theo quy định tại Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22-4-2016 của BHXH Việt Nam; trường hợp bà điều trị xong ra viện từ ngày 1-7-2016 thì hồ sơ không cần biên bản điều tra TNLĐ.

Theo Chinhphu.vn

BÌNH LUẬN

QUANG NGHIÊM

Sáng ngày 01. 09. 2016 tôi đi làm và bị va quet xe máy,làm nứt xương vai + bị thương người + xe. Vì không biết được hưởng chế độ TNLĐ,nên cho người phụ nữ đi và không có kêu công an đến. Giờ cty họ nói muốn hưởng TNLĐ phải có biên bản hiện trường bên giao thông (Chỉ có giấy khám bệnh+phim XQ+biên lai thu tiền của bệnh viện khám về tai nạn đó thôi. VÀ BUỔI SÁNG ĐÓ CÓ NGƯỜI LÀM CHUNG CHỨNG KIẾN HIỆN TRƯỜNG VỤ TAI NẠN CỦA TÔI). Xin hỏi như vậy có được bảo hiểm thanh toán không? Cám ơn nhiều!

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM