Công ty phải trả viện phí cho người lao động bị tai nạn

Tôi muốn hỏi
Mới đây tôi bị tai nạn trong khi làm việc. Cơ quan bảo hiểm cho tôi hỏi tiền viện phí tôi có được thanh toán lại không? Nếu được thì công ty của tôi hay cơ quan bảo hiểm thanh toán?

thanhtam…@gmail.com

Bảo hiểm xã hội TP.HCM trả lời: Tại điểm a khoản 2 Điều 38 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như sau: Thanh toán chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định cho người bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp. Cụ thể, người sử dụng lao động phải thanh toán các chi phí sau:

- Thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do BHYT chi trả đối với người lao động tham gia BHYT;

- Trả phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với những trường hợp kết luận suy giảm khả năng lao động dưới 5% do người sử dụng lao động giới thiệu người lao động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động tại hội đồng giám định y khoa;

- Thanh toán toàn bộ chi phí y tế đối với người lao động không tham gia BHYT.

Ngoài ra, tại khoản 6 Điều 38 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 quy định người sử dụng lao động phải giới thiệu để người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được giám định y khoa xác định mức độ suy giảm khả năng lao động, được điều trị, điều dưỡng, phục hồi chức năng lao động theo quy định của pháp luật.

Sau khi giám định y khoa, nếu bạn có mức suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên thì đề nghị công ty lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động cho bạn theo quy định.

Mức hỗ trợ cho người tham gia BHXH tự nguyện

Cơ quan BHXH cho tôi hỏi: Hiện nay ngân sách nhà nước hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện được quy định như thế nào?

thuhuong…@gmail.com

Bảo hiểm xã hội TP.HCM trả lời: Người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỉ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn. Cụ thể như sau:

Bằng 30% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo;

Bằng 25% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ cận nghèo;

Bằng 10% đối với các đối tượng khác.

VÕ HÀ ghi

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM