Công chứng ủy quyền, có sao y chứng thực giấy tờ nhà?

KIM PHỤNG ghi
KIM PHỤNG ghi
Thứ Bảy, ngày 16/1/2016 - 00:50

Do có việc phải đi xa một thời gian mà tôi đang rao cho thuê nhà. Vì vậy, tôi định ủy quyền cho người cháu ở lại thay mặt tôi cho thuê nhà.

Vậy khi đi công chứng làm hợp đồng ủy quyền, tôi có cần sao y công chứng các loại giấy tờ liên quan như giấy hồng, CMND, hộ khẩu hay không?

Hanh Tran (tranhanh…@yahoo.com.vn)

Ông NGUYỄN HỒ PHƯƠNG VINH, Phó Trưởng phòng Công chứng số 1 (TP.HCM), trả lời: Điều 40 Luật Công chứng năm 2014 quy định hồ sơ yêu cầu công chứng được lập thành một bộ, gồm các giấy tờ sau đây:

+ Phiếu yêu cầu công chứng, trong đó có thông tin về họ tên, địa chỉ người yêu cầu công chứng, nội dung cần công chứng, danh mục giấy tờ gửi kèm theo; tên tổ chức hành nghề công chứng, họ tên người tiếp nhận hồ sơ yêu cầu công chứng, thời điểm tiếp nhận hồ sơ;

+ Dự thảo hợp đồng, giao dịch;

+ Bản sao giấy tờ tùy thân của người yêu cầu công chứng;

+ Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó;

+ Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có.

Bản sao quy định nêu trên là bản chụp, bản in hoặc bản đánh máy có nội dung đầy đủ, chính xác như bản chính và không phải chứng thực. Công chứng viên kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu công chứng. Trường hợp hồ sơ yêu cầu công chứng đầy đủ, phù hợp với quy định của pháp luật thì thụ lý và ghi vào sổ công chứng… Công chứng viên yêu cầu người yêu cầu công chứng xuất trình bản chính của các giấy tờ quy định nêu trên để đối chiếu…

Như vậy, bạn chỉ cần cung cấp bản sao các loại giấy tờ liên quan đến việc công chứng như nêu trên (mà không cần sao y chứng thực) và xuất trình bản chính các giấy tờ trên để đối chiếu.

KIM PHỤNG ghi

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục