Công an có cấp biên bản tạm giữ tài sản?

Tôi muốn hỏi

Công an có cấp biên bản tạm giữ tài sản?

Em tôi có liên quan đến một vụ đánh đề bị cơ quan công an tạm giữ 1 ngày. Đồng thời, cơ quan này có thu giữ tài sản của em tôi gồm xe và điện thoại để điều tra vụ án nhưng họ không đưa biên bản thu giữ cho em tôi. Vậy theo quy định của pháp luật em tôi có được cấp biên bản tạm giữ tài sản không?

nguyễn huy quang (nhuyquang71@gmail.com)

Luật sư TRẦN NGỌC QUÝ, Đoàn luật sư TP.HCM, trả lời: Theo Điều 145 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2003, quy định về việc tạm giữ đồ vật, tài liệu khi khám xét thì khi khám xét, Điều tra viên được tạm giữ đồ vật là vật chứng và tài liệu có liên quan trực tiếp đến vụ án.

Đối với đồ vật thuộc loại cấm tàng trữ, lưu hành thì phải thu giữ và chuyển ngay cho cơ quan quản lý có thẩm quyền. Trong trường hợp cần thiết phải niêm phong thì tiến hành trước mặt chủ đồ vật hoặc đại diện gia đình, đại diện chính quyền và người chứng kiến.

Việc tạm giữ đồ vật, tài liệu khi tiến hành khám xét phải được lập biên bản. Biên bản tạm giữ được lập thành bốn bản: một bản giao cho người chủ đồ vật, tài liệu; một bản đưa vào hồ sơ vụ án; một bản gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp và một bản giao cho cơ quan quản lý đồ vật, tài liệu bị tạm giữ.

Do đó, em bạn cần liên hệ với cơ quan công an (nơi tạm giữ tài sản) để yêu cầu được cấp biên bản tạm giữ đồ vật đối với xe và điện thoại của em bạn theo quy định nêu trên. 

KIM PHỤNG

BÌNH LUẬN

Trần Ngọc Khương

Tài sản thì tui không có, nhưng tài liệu thì tui đã giao cho Cơ quan CSĐT rất nhiều nhưng chẳng có cái giấy biên nhận nào? Đã gần 10 năm rồi,chắc họ đã đem cân ký cho mấy người chai bao!!!

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM