Có được hưởng thai sản trong thời gian nghỉ bù?

Tôi muốn hỏi

Có được hưởng thai sản trong thời gian nghỉ bù?

Tôi là giáo viên dạy tại một trường THPT. Theo Công văn 1125 của Bộ GD&ĐT thì ngoài sáu tháng nghỉ thai sản theo luật, tôi còn được nghỉ bù thêm hai tháng vì thời gian nghỉ thai sản của tôi trùng với thời gian nghỉ hè.

Vậy cho hỏi tôi có được hưởng tiền bảo hiểm xã hội (BHXH) trong hai tháng nghỉ bù này không?

Nguyễn Thanh Tuyết (Quận Bình Tân, TP.HCM)

Bảo hiểm xã hội TP.HCM trả lời: Việc giải quyết trợ cấp thai sản thực hiện theo quy định của Luật BHXH. Căn cứ theo Luật BHXH thì chỉ giải quyết chế độ thai sản theo quy định là sáu tháng nghỉ việc hưởng chế độ BHXH, còn việc giáo viên được nghỉ bù thêm hai tháng là quy định riêng của ngành giáo dục. Vì thế cơ quan BHXH không thể giải quyết thêm tiền BHXH trong hai tháng nghỉ bù này.

Vẫn giải quyết chế độ khi có giấy của trạm y tế

Cho tôi hỏi bên công ty tôi có trường hợp người lao động bị bệnh lao và bệnh viện kêu về địa phương cấp phát thuốc. Người lao động này được cấp giấy chứng nhận (GCN) nghỉ việc hưởng BHXH do trạm y tế cấp và khi đi giải quyết hồ sơ ốm đau thì bị trả về với lý do GCN nghỉ việc hưởng BHXH không có dấu của bệnh viện.

Như vậy GCN nghỉ việc hưởng BHXH do trạm y tế cấp có được giải quyết chế độ không?

Bạn đọc có địa chỉ email huonggiang…@gmail.com

Bảo hiểm xã hội TP.HCM trả lời: Nếu GCN nghỉ việc hưởng BHXH do trạm y tế xã, phường cấp vẫn được giải quyết. Trường hợp GCN này chưa được đóng dấu và xác nhận chữ ký đúng và đầy đủ thì đề nghị người lao động liên hệ với trạm y tế nơi cấp để hoàn chỉnh chứng từ theo quy định trước khi giải quyết chế độ ốm đau.

VÕ HÀ ghi

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM