Có được gia hạn thời gian phân chia di sản thừa kế?

VÕ HÀ ghi
VÕ HÀ ghi
Thứ Sáu, ngày 16/6/2017 - 06:05

Chồng tôi qua đời đột ngột, không để lại di chúc. Di sản chồng để lại là ngôi nhà (tôi đang ở cùng với cha mẹ chồng).

Nay cha mẹ chồng tôi muốn phân chia thừa kế đối với căn nhà trên để về quê sinh sống. Tuy nhiên, cuộc sống của tôi hiện nay rất khó khăn và căn nhà trên là nơi ở duy nhất của tôi, tôi chưa muốn phân chia di sản đối với căn nhà này. Tôi muốn đợi thêm một thời gian để ổn định cuộc sống và kiếm được tiền để mua lại phần thừa kế của cha mẹ chồng. Vậy pháp luật có quy định thế nào về trường hợp của tôi?

Nguyễn Thị Hạnh (nguyenthihanh@...)

Luật sư NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Điều 661 BLDS 2015 quy định: “Trường hợp yêu cầu chia di sản thừa kế mà việc chia di sản ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của bên vợ hoặc chồng còn sống và gia đình thì bên còn sống có quyền yêu cầu tòa án xác định phần di sản mà những người thừa kế được hưởng nhưng chưa cho chia di sản trong một thời hạn nhất định. Thời hạn này không quá ba năm kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn ba năm mà bên còn sống chứng minh được việc chia di sản vẫn ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của gia đình họ thì có quyền yêu cầu tòa án gia hạn một lần nhưng không quá ba năm”. Do đó, bạn vẫn có thể yêu cầu tòa án trì hoãn việc chia di sản thừa kế theo quy định nêu trên.

VÕ HÀ ghi

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục