Có chốt sổ khi công ty nợ tiền BHXH?

Tôi muốn hỏi

Có chốt sổ khi công ty nợ tiền BHXH?

Đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BHTN, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng. 

Bản tin liên quan

Công ty của ông Nguyễn Tuấn (Quảng Nam) nợ tiền bảo hiểm xã hội (BHXH) hai năm. Khi công ty đến BHXH tỉnh Quảng Nam để đóng tiền và chốt sổ BHXH cho hai lao động thì được trả lời công ty phải trả nợ tiền đóng BHXH cho cả công ty mới được chốt sổ. Ông Tuấn hỏi như vậy có đúng không?

Về vấn đề này, BHXH tỉnh Quảng Nam trả lời như sau:

Từ đầu năm 2016 đến nay, BHXH tỉnh Quảng Nam đã thực hiện theo quy  định tại khoản 3 Điều 18 Nghị định 115/2015 của Chính phủ. Theo đó, đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BHTN, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định đối với người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc để chốt sổ BHXH, kịp thời giải quyết chế độ BHXH, BHTN cho người lao động.

Trường hợp ông Tuấn hỏi, do không nêu rõ ở đơn vị nào nên cơ quan BHXH chưa có cơ sở để kiểm tra lại, BHXH tỉnh Quảng Nam đề nghị đơn vị gửi hồ sơ đề nghị chốt sổ và nộp BHXH, BHYT, BHTN kể cả phần lãi chậm đóng của người lao động theo quy định (nêu trên) cho cơ quan BHXH nơi đơn vị đăng ký tham gia để được chốt sổ BHXH cho người lao động.

(Theo chinhphu.vn)

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM