Cách tính lương hưu cho người tham gia BHXH tự nguyện

Tôi muốn hỏi

Cách tính lương hưu cho người tham gia BHXH tự nguyện

Tôi đang tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện và sắp đủ điều kiện để được hưởng lương hưu.

Xin cơ quan BHXH cho tôi biết mức nhận lương hưu hằng tháng của người tham gia BHXH tự nguyện được quy định như thế nào?

Bạn đọc có địa chỉ email nguyentam…@gmail.com

BHXH TP.HCM trả lời: Mức lương hưu hằng tháng của người tham gia BHXH tự nguyện đủ điều kiện hưởng lương hưu được tính bằng tỉ lệ hưởng lương hưu hằng tháng nhân với mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH. Trong đó, tỉ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu được tính như sau:


Người lao động nghỉ hưu từ 1-1-2016 đến trước 1-1-2018 thì tỉ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng BHXH. Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ, mức tối đa bằng 75%.

Người lao động nghỉ hưu từ 1-1-2018 trở đi thì tỉ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với số năm đóng BHXH theo bảng dưới đây. Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

Tùy từng thời kỳ, trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùngtăng trưởng kinh tế phù hợp với ngân sách nhà nước và quỹ BHXH, Chính phủ sẽ quy định việc điều chỉnh mức hưởng lương hưu.

VÕ HÀ ghi

BÌNH LUẬN

Trần Thị Hoa Ban

Toi muốn tham gia bảo hiểm tự nguyện từ tuổi 45 cách tham gia như thế nào

Hoa Vũ

Tôi muốn tham gia bảo hiểm tự nguyện với mức đóng 440k/tháng ,vậy sau 20 năm tôi đc nhận lương hưu là bao nhiêu?

Nguyễn Thu Tâm

Tôi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Tính đến năm 2024 tôi đến tuổi hưu ( 55 tuổi) và lúc đó tôi chỉ mới đóng được 17 năm. Vậy cho tôi hỏi khi đó tôi sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm như thế nào?

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM