Bán xe, cho tài xế nghỉ việc có trái luật?

Tôi muốn hỏi

Bán xe, cho tài xế nghỉ việc có trái luật?

Năm 2001 đến nay tôi là nhân viên lái xe cho một công ty cổ phần và được công ty ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Vừa rồi, vị tổng giám đốc mới (người Hàn Quốc) đã bán hết số xe đang có và thuê xe bên ngoài để phục vụ công việc. Công ty có ý định cho toàn bộ nhân viên lái xe nghỉ việc với lý do tái cơ cấu. Nếu công ty chấm dứt hợp đồng lao động với anh em lái xe có trái luật không và họ có nghĩa vụ gì với tài xế chúng tôi?
Anh Tuấn (tuansav@yahoo.com)

Luật sư PHẠM ĐÌNH HƯNG, Đoàn luật sư TP.HCM, trả lời: Theo quy định tại Khoản 10 Điều 36, Điều 44 Bộ luật Lao động năm 2012, trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật trên; trường hợp có chỗ làm việc mới thì ưu tiên đào tạo lại người lao động để tiếp tục sử dụng.

Trong trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mới mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động đã làm việc 12 tháng trở lên. Mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền lương nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương.

Ngoài ra, trong trường hợp người sử dụng lao động cho thôi việc đối với nhiều người lao động thì chỉ được tiến hành sau khi đã trao đổi với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và thông báo trước 30 ngày cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.

Trường hợp của bạn, do công ty bán hết số xe hiện có, giải thể bộ phận lái xe, cho toàn bộ nhân viên lái xe nghỉ việc thì có thể được xem là có thay đổi cơ cấu, tổ chức lại trong công ty (Khoản 1 Điều 13 Nghị định 05 của Chính phủ ngày 12-1-2015 có hiệu lực ngày 1-3-2015).

Như vậy, nếu sau khi công ty của bạn đã xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định và vẫn không thể giải quyết được việc làm mới cho người lao động thì công ty có thể cho người lao động thôi việc.

Khi đó ngoài nghĩa vụ trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động như đã nêu trên, công ty còn phải hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động.

KIM PHỤNG

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM