16 trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân

Tôi muốn hỏi
Theo quy định hiện hành, có 16 trường hợp được miễn và một trường hợp được giảm thuế thu nhập cá nhân.

Tôi là sinh viên của một trường đại học công lập và sắp được nhận học bổng của trường. Cho tôi hỏi khoản tiền nhận từ học bổng có phải chịu thuế thu nhập cá nhân không? Và hiện nay những khoản thu nhập nào không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, khoản thu nhập nào thì được giảm thuế?

Bạn đọc Châu Thiều (TP.HCM)

Luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, trả lời: Điều 4 Văn bản hợp nhất Luật Thuế thu nhập cá nhân 2014 quy định 16 trường hợp được miễn thuế bao gồm:

- Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi…

- Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất.

- Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước giao đất.

- Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi…

- Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường.

- Thu nhập từ chuyển đổi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao để sản xuất.

- Thu nhập từ lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng, lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

- Thu nhập từ kiều hối.

- Phần tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương làm việc ban ngày.

- Tiền lương hưu do Quỹ bảo hiểm xã hội chi trả; tiền lương hưu do quỹ hưu trí tự nguyện chi trả hằng tháng.

- Thu nhập từ học bổng, bao gồm: Học bổng nhận được từ ngân sách nhà nước và học bổng nhận được từ tổ chức trong nước và ngoài nước theo chương trình hỗ trợ khuyến học của tổ chức đó.

- Thu nhập từ bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, tiền bồi thường tai nạn lao động, khoản bồi thường nhà nước.

- Thu nhập nhận được từ quỹ từ thiện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hoặc công nhận, hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, không nhằm mục đích lợi nhuận.

- Thu nhập nhận được từ nguồn viện trợ nước ngoài vì mục đích từ thiện, nhân đạo dưới hình thức chính phủ và phi chính phủ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam làm việc cho các hãng tàu nước ngoài hoặc các hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế.

- Thu nhập của cá nhân là chủ tàu, cá nhân có quyền sử dụng tàu và cá nhân làm việc trên tàu từ hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp phục vụ hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản xa bờ.

Căn cứ vào quy định trên, tiền học bổng từ ngân sách nhà nước như học bổng của Bộ Giáo dục, Sở Giáo dục, các trường công lập… hoặc học bổng từ tổ chức trong nước và ngoài nước theo chương trình hỗ trợ khuyến học không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

HỮU ĐĂNG ghi

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM