Tiền thưởng nào không phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

NGUYỄN HIỀN
NGUYỄN HIỀN
Thứ Sáu, ngày 18/6/2021 - 06:28

(PLO)- Các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán phải chịu thuế thu nhập cá nhân, trừ một số trường hợp.

Tôi làm việc tại công ty thiết kế thời trang. Vừa rồi, tôi được công ty thưởng 10 triệu đồng tiền sáng kiến. Sáng kiến này do nội bộ công ty phát động để khích lệ tinh thần làm việc của nhân viên.

Cho tôi hỏi các khoản thưởng nào phải chịu thuế thu nhập cá nhân? Với khoản tiền thưởng sáng kiến trong nội bộ công ty như tôi vừa nhận thì tôi có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Bạn đọc Mai Minh (TP.HCM)


Người dân đang nộp thuế tại Cục Thuế TP.HCM. Ảnh: QH

Luật sư Lê Văn HoanĐoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Tại điểm e khoản 2 Điều 3 Nghị định 65/2013 quy định các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán đều phải chịu thuế thu nhập cá nhân, trừ các khoản tiền thưởng sau đây:

Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu được Nhà nước phong tặng, bao gồm cả tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng;

 - Tiền thưởng kèm theo giải thưởng quốc gia, giải thưởng quốc tế được Nhà nước Việt Nam thừa nhận;

- Tiền thưởng về cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận;

- Tiền thưởng về việc phát hiện, khai báo hành vi vi phạm pháp luật với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Như vậy, nếu tiền thưởng của bạn chỉ mang tính sáng kiến nội bộ của công ty, không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận thì vẫn thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân. 

NGUYỄN HIỀN

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục