Thủ tục rút tiền ký quỹ dành cho các công ty dịch vụ việc làm

ĐẶNG LÊ
ĐẶNG LÊ
Chủ Nhật, ngày 1/8/2021 - 10:24

(PLO)- Bộ LĐ-TB&XH đã bổ sung thêm thủ tục rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.

Mới đây Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 572/QĐ-LĐTBXH về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực việc làm.

Theo quyết định này, Bộ LĐ-TB&XH đã ban hành hai thủ tục hành chính mới. Đó là thủ tục thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm và thủ tục rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.

Theo đó, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm muốn rút tiền ký quỹ cần lập một hộ hồ sơ gửi đến Sở LĐ-TB&XH. Hồ sơ gồm có:

- Văn bản đề nghị rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp.

- Giấy chứng nhận tiền ký quỹ hoạt động dịch vụ việc làm tại ngân hàng nhận ký quỹ khác đối với trường hợp rút tiền ký quỹ khi doanh nghiệp đã thực hiện ký quỹ tại một ngân hàng nhận ký quỹ khác.

- Báo cáo việc hoàn thành nghĩa vụ và văn bản chứng minh việc hoàn thành nghĩa vụ đối với trường hợp rút tiền ký quỹ khi doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép hoặc không được gia hạn, cấp lại giấy phép.

- Phương án sử dụng số tiền rút từ tài khoản ký quỹ gồm: lý do, mục đích rút tiền ký quỹ; danh sách người lao động, người sử dụng lao động, số tiền, thời gian, phương thức thanh toán đối với trường hợp rút tiền ký quỹ khi doanh nghiệp gặp khó khăn, không đủ khả năng bồi thường cho người lao động, người sử dụng lao động do vi phạm quy định về dịch vụ việc làm sau thời hạn 60 ngày kể từ ngày đến thời hạn bồi thường theo quy định của pháp luật.

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp, Sở LĐ-TB&XH có thời hạn 7 ngày làm việc để kiểm tra, xác thực hồ sơ. Trường hợp không đồng ý về việc rút tiền ký quỹ thì có văn bản trả lời doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Sau khi có văn bản đồng ý về việc rút tiền ký quỹ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, doanh nghiệp liên hệ ngân hàng nhận ký quỹ để tiến hành rút tiền.

ĐẶNG LÊ

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục