Thông báo về việc thôi quốc tịch Việt Nam

Bạn đọc
Sở Tư pháp TP.HCM đang thụ lý hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam của:

 

1. Ông Trương Lập Hưng, sinh ngày 23-6-1986. Nơi sinh: Long Xuyên (An Giang). CMND số 024158113, cấp ngày 21-3-2012, tại Công an TP.HCM. Cư trú tại 83 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM.

2. Ông Trương Mễ, sinh ngày 15-12-1965. Nơi sinh: Sài Gòn. CMND số 021606105, cấp ngày 25-6-2007, tại Công an TP.HCM. Cư trú tại 36 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM.

3. Bà Trương Huệ Nhi, sinh ngày 2-3-1992. Nơi sinh: TP.HCM. CMND số 024797580, cấp ngày 3-8-2007, tại Công an TP.HCM. Cư trú tại 36 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM.

4. Ông Trương Chí Trung, sinh ngày 15-12-1961. Nơi sinh: Sài Gòn. CMND số 020543579, cấp ngày 25-4-2013, tại Công an TP.HCM. Cư trú tại 83 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM.

5. Bà Trương Huệ Vân, sinh ngày 21-3-1988. Nơi sinh: TP.HCM. CMND số 024158112, cấp ngày 25-4-2013, tại Công an TP.HCM. Cư trú tại 83 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM.

6. Bà Ngô Thanh Nhã, sinh ngày 24-9-1965. Nơi sinh: Sài Gòn. CMND số 022160158, cấp ngày 25-6-2007, tại Công an TP.HCM.

- Con chưa thành niên xin thôi quốc tịch cùng người mẹ: Trương Lập Tân. Giới tính: Nam. Sinh ngày 5-6-1997. Nơi sinh: TP.HCM. CMND số 025726809, cấp ngày 24-12-2012, tại Công an TP.HCM.

Địa chỉ cư trú của hai đương sự: 36 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM.

Căn cứ Điều 29 Luật Quốc tịch Việt Nam (số 24/2008/QH12 ngày 31-11-2008) và Điều 14 Nghị định 78/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam, Sở Tư pháp TP.HCM thông báo để các cá nhân, cơ quan, tổ chức liên quan biết việc thôi quốc tịch Việt Nam của các cá nhân trên. Sau thời hạn 60 ngày kể từ ngày đăng thông báo, nếu không có khiếu nại về việc thôi quốc tịch Việt Nam của các cá nhân trên, Sở Tư pháp sẽ hoàn tất thủ tục chuyển cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam.

SỞ TƯ PHÁP TP.HCM

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM