Thông báo của Sở Tư pháp TP.HCM ​

Bạn đọc
(PLO)- Sở Tư pháp TP.HCM thông báo hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam.

Bản tin liên quan

Sở Tư pháp TP.HCM đang thụ lý hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam của:

Họ và tên    :        Lee Nguyễn Ha Young

Giới tính     :         Nữ

Sinh  ngày :         19-7-2009

Nơi sinh      :         TP.HCM

Hộ chiếu số :         C5848895

Cấp ngày    :         17-8-2018

Cấp tại         :        Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Địa chỉ cư trú :     538/106/14 Đoàn Văn Bơ, Phường 14, Quận 4, TP.HCM.

Căn cứ Điều 29 Luật Quốc tịch Việt Nam và Điều 14 Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam, Sở Tư pháp TP.HCM thông báo để các cá nhân, cơ quan, tổ chức liên quan biết việc xin thôi quốc tịch Việt Nam của trẻ Lee Nguyễn Ha Young. Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày đăng thông báo, nếu phát hiện người xin thôi quốc tịch Việt Nam thuộc trường hợp chưa được thôi hoặc không được thôi quốc tịch Việt Nam theo quy định tại các Khoản 2, 3 và 4 Điều 27 Luật Quốc tịch Việt Nam thì thông báo cho Sở Tư pháp TP.HCM tại địa chỉ số: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP.HCM. Điện thoại số: (028) 38297052.

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM