Thông báo của Sở Tư pháp TP.HCM

Bạn đọc

Thông báo của Sở Tư pháp TP.HCM

(PLO)- Sở Tư pháp TP.HCM thông báo về hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam.

Bản tin liên quan

  Sở Tư pháp TP.HCM thông báo, hiện nay Sở đang thụ lý hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam của:

Họ và tên     :            You Bảo Vy

Giới tính      :         Nữ

Sinh  ngày    :         03/7/2013

Nơi sinh                :         Thành phố Hồ Chí Minh

Hộ chiếu số :         C6488271

Cấp ngày     :         17/12/2018

Cấp tại                 :             Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Địa chỉ cư trú        :         Căn hộ A05-06 Khu căn hộ Hoàng Anh Thanh Bình, Đường 17, phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM

Căn cứ Điều 29 Luật Quốc tịch Việt Nam và Điều 14 Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam, Sở Tư pháp TP.HCM thông báo để các cá nhân, cơ quan, tổ chức liên quan biết việc xin thôi quốc tịch Việt Nam của trẻ You Bảo Vy. Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày đăng thông báo, nếu phát hiện người xin thôi quốc tịch Việt Nam thuộc trường hợp chưa được thôi hoặc không được thôi quốc tịch Việt Nam theo quy định tại các Khoản 2, 3 và 4 Điều 27 Luật Quốc tịch Việt Nam thì thông báo cho Sở Tư pháp TP.HCM tại địa chỉ số: 141-143 Pasteur, phường 6, quận 3, Sở Tư pháp TP.HCM. Điện thoại số: (028) 38297052.

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM