Thời gian xét nâng lương ra sao?

Bạn đọc
Năm nay, tôi trúng tuyển vào làm nhân viên kế toán trường học theo diện xét đặc cách.

Trước đó, trong gần năm năm hợp đồng chỉ ba năm sau là tôi làm liên tục, còn hai năm trước tôi có gián đoạn do nghỉ thai sản bốn tháng theo quy định của Bộ luật Lao động nhưng cả năm năm tôi đều đóng bảo hiểm xã hội. Vậy hai năm trước tôi có được tính vào thời gian nâng bậc lương theo Thông tư 15/2012 không?

         Đàng Duy (duyduyenphuong@...)

Luật sư NGUYỄN THÚY HƯỜNG (Đoàn Luật sư TP.HCM) trả lời: Theo điểm b khoản 1 Điều 2 Thông tư 08/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thì thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội vẫn thuộc trường hợp được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên.

Mặt khác, theo khoản 3 Điều 10 Thông tư 15/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức thì thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người được tuyển dụng đã làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng (nếu có) tính vào thời gian xét nâng lương lần sau khi bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp. Theo đó, với trường hợp của bạn, nếu đủ điều kiện thì khoảng thời gian hai năm trong đó có thời gian nghỉ thai sản của bạn vẫn được xét nâng lương theo Thông tư 15 này.

TRÂN CHÍNH ghi

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM