Tham gia BHYT 5 năm liên tục được tính như thế nào?

Bạn đọc
(PLO)- Thời gian tham gia BHYT liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ BHYT lần sau nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ lần trước.

Bản tin liên quan

Tôi tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) tại một công ty từ năm 2010 và đến ngày 1-1-2015 tôi được tính đủ năm năm liên tục. Cuối năm 2015, tôi nghỉ việc và ngưng tham gia BHYT. Đến ngày 1-4-2018 tôi tiếp tục mua BHYT hộ gia đình cho đến nay. Tuy nhiên, tôi không được tính là tham gia BHYT năm năm liên tục.

Xin hỏi, trường hợp của tôi không được tính tham gia năm năm liên tục là đúng hay không?

Bạn đọc Thanh Hoàng (Quận Gò Vấp, TP.HCM)

Bảo hiểm Xã hội TP.HCM trả lời: Theo điểm d khoản 1 Điều 5 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC quy định từ ngày 1-1-2016, thẻ BHYT cấp cho người tham gia phải thể hiện thời gian tham gia liên tục tối đa là 60 tháng.

Thời gian tham gia BHYT liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ BHYT lần sau nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ lần trước. Trường hợp có gián đoạn thì tối đa không quá ba tháng.

Đối chiếu quy định trên, trường hợp của bạn đã kết thúc tham gia BHYT bắt buộc từ cuối năm 2015 nhưng đến đầu tháng 4-2018 mới tiếp tục tham gia BHYT hộ gia đình.

Đồng thời, tính từ thời điểm bạn bắt đầu tham gia BHYT hộ gia đình đến nay là chưa đủ 60 tháng liên tục. Do vậy, trường hợp của bạn không được tính thời gian tham gia BHYT năm năm liên tục là đúng. 

NGUYỄN HIỀN

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM