Sang tên xe, chủ xe phải nộp lại giấy đăng ký xe

Bạn đọc

Sang tên xe, chủ xe phải nộp lại giấy đăng ký xe

(PLO)-Thời hạn để chủ xe nộp lại giấy đăng ký và biển số là bảy ngày, kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe cho tổ chức, cá nhân khác.

Bản tin liên quan

Nhằm tăng cường công tác quản lý cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Bộ Công an ban hành Thông tư 58/2020, thay thế Thông tư 15/2014.

Một điểm mới đáng chú ý của Thông tư 58/2020 là việc quy định trách nhiệm nộp lại giấy đăng ký và biển số xe của chủ phương tiện khi sang tên xe cho cá nhân, tổ chức khác.

Cụ thể, theo khoản 3 Điều 6 Thông tư 58/2020, chủ xe trực tiếp hoặc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức dịch vụ nộp giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe cho cơ quan đăng ký xe khi sang tên xe cho tổ chức, cá nhân khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Trường hợp, chủ xe sang tên cho tổ chức, cá nhân trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì trực tiếp hoặc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức dịch vụ nộp giấy chứng nhận đăng ký xe cho cơ quan đăng ký xe.

Thời hạn để chủ xe nộp lại giấy đăng ký và biển số là 7 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe cho tổ chức, cá nhân khác.

Trường hợp sang tên xe cùng tỉnh, nếu tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng, được phân bổ, thừa kế làm thủ tục sang tên ngay thì không phải làm thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe.

Thông tư 58/2020 có hiệu lực từ ngày 1-8-2020.

VÕ PHẠM

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM