Quy định mới về giá trị của giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Bạn đọc

Quy định mới về giá trị của giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

(PLO)- Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có giá trị đến thời điểm thay đổi tình trạng hôn nhân hoặc 6 tháng kể từ ngày cấp...

Bản tin liên quan

Ngày 28-5, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 04/2020/TT-BTP quy định chi tiết một số điều của Luật Hộ tịch Luật Hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP.

Nội dung đáng chú ý trong thông tư lần này là quy định mới về giá trị của giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Theo đó, tại khoản 2, điều 12 Thông tư 04/2020 quy định, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có giá trị đến thời điểm thay đổi tình trạng hôn nhân hoặc 6 tháng kể từ ngày cấp, tùy theo thời điểm nào đến trước.

Ví dụ: Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được cấp ngày 3-2-2020 nhưng ngày 10-2-2020, người được cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã đăng ký kết hôn thì giấy xác nhận tình trạng hôn nhân chỉ có giá trị sử dụng đến ngày 10-2-2020.

Còn theo quy định hiện hành tại khoản 1, điều 23 Nghị định 123/2015/NĐ-CP thì giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có giá trị 6 tháng kể từ ngày cấp.

Ngoài ra, trường hợp yêu cầu cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để sử dụng vào mục đích khác thì trong giấy xác nhận tình trạng hôn nhân phải ghi rõ mục đích sử dụng, không có giá trị sử dụng để đăng ký kết hôn. Số lượng giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được cấp theo yêu cầu.

Ví dụ: Giấy này được cấp để làm thủ tục mua bán nhà, không có giá trị sử dụng để đăng ký kết hôn.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 16 tháng 7 năm 2020. 

ĐẶNG LÊ

BÌNH LUẬN

TRANG

Theo tôi, Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để xác nhận tình trạng hôn nhân của người đó là đã Có hay Chưa có vợ (chồng), bao gồm cả việc đã bị thất lạc giấy đăng ký kết hôn hay hôn nhân thực tế nhưng chưa đăng ký kết hôn, còn người đó sử dụng giấy xác nhận đó vào việc gì là chuyện của họ, ví dụ: để họ “thanh minh” về tình trạng hôn nhân của họ với đối tượng mà họ muốn tiếp cận hay với đối tượng đang “lân la” tiếp cận họ,… Việc trong giấy xác nhận tình trạng hôn nhân yêu cầu phải ghi rõ mục đích sử dụng là không cần thiết, vi phạm quyền riêng tư của công dân.

Sagittarius

Quy định mới nói trên không khác mấy so với quy định hiện hành, theo đó, trong vòng 6 tháng mà chưa kết hôn thì giấy xác nhận này hết giá trị. Có lẽ nên tăng thời hạn "hiệu lực" lên đủ 12 tháng. Thời hạn 6 tháng là khá ngắn trong khi việc kết hôn hoặc sử dụng giấy này vào việc khác có thể kéo dài thời gian để các đương sự chuẩn bị cho công việc hay việc trọng đại của đời mình.

MH

Quá hay, tại mấy bác mình ngồi trên suy nghĩ chưa thấu.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM