Phường đã thu các loại quỹ theo quy định

Bạn đọc
Ngày 24-3, Ngân hàng Chính sách xã hội quận Bình Thủy, TP Cần Thơ đến phường Long Hòa phát tiền cho những người được vay thì UBND phường lập danh sách Quỹ hỗ trợ nông dân, thu mỗi người 52.000 đồng và không có biên lai thu tiền.

 

Ngoài ra, tổ trưởng khu vực thu 50.000 đồng với lý do dùng để gây quỹ tiết kiệm và cũng không có biên lai thu tiền. Cạnh đó, phường tổ chức thu Quỹ quốc phòng an ninh (QPAN) buộc nộp 120.000 đồng và 10.000 đồng Quỹ phòng, chống bão lụt (PCBL). Ngoài ra có một số khoản khác, chúng tôi không biết việc thu như vậy có đúng không?

Ông Võ Văn Minh (Khu vực Bình Chánh,
phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ)

Ông PHẠM VĂN TƯỜNG, Chủ tịch Hội Nông dân phường Long Hòa, cho biết: Sở dĩ có việc thu khoản tiền 52.000 đồng vào ngày Ngân hàng chính sách phát vay là vì phường được giao chỉ tiêu trong quý I nên mới vận động người dân đóng. Cụ thể khoản tiền này gồm 10.000 đồng Quỹ hỗ trợ nông dân (quỹ vận động, mức thấp nhất) dành cho hội viên khó khăn vay lại; 12.000 đồng/người/năm là phí hội viên Hội Nông dân (thu theo quy định, mức thu tăng từ 6.000 đồng/người/năm lên 12.000 đồng từ năm 2014); 30.000 đồng/người/năm xây dựng quỹ tại chi hội do Chi hội Nông dân giữ lại để thăm viếng ốm đau, khó khăn mượn tạm. Quỹ này cuối năm có quyết toán thu chi, do Thành hội phát động từ cuối năm 2013. Hiện các khoản thu này năm 2014 không có biên lai mà chỉ lập danh sách để hội viên ký tên.

Đối với khoản thu 50.000 đồng gây quỹ tiết kiệm, thực tế là thu tiền tiết kiệm hằng tháng đối với hộ có vay của ngân hàng để khi đáo hạn họ được giảm bớt một phần trả vào nợ gốc. Đây là khoản thu vận động không bắt buộc, không chỉ hội viên Hội Nông dân mà Hội Phụ nữ cũng làm vậy. Việc thu này có biên lai theo mẫu do Ngân hàng Chính sách xã hội phát, có một liên người vay giữ.

Cũng về việc này, ông PHẠM HỒNG THẮNG, Chủ tịch UBND phường Long Hòa, cho biết thêm phường thu hai Quỹ QPAN và PCBL theo hai quyết định của UBND TP Cần Thơ. Cụ thể mức thu Quỹ QPAN đối với hộ gia đình ở thành thị theo quy định là 10.000 đồng/hộ/tháng = 120.000 đồng/hộ/năm; mức thu Quỹ PCBL áp dụng mức thu đối với lao động phi nông nghiệp là 3.000 đồng/người/năm, ở đây thu 10.000 đồng là thu theo hộ.

NHẪN NAM ghi

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM