Những hành vi bị xem là quấy rối tình dục tại nơi làm việc

Bạn đọc

Những hành vi bị xem là quấy rối tình dục tại nơi làm việc

(PLO)- Nghị định 145/2020 đưa ra quy định hướng dẫn chi tiết về hành vi quấy rối tình dục nơi làm việc theo Bộ luật Lao động 2019.

Bản tin liên quan

Từ 1-1-2021, Bộ luật Lao động 2019 chính thức có hiệu lực pháp luật. Một trong những quy định mới trong Bộ luật Lao động 2019 là quy định về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

Theo khoản 9 Điều 3 bộ luật này, quấy rối tình dục tại nơi làm việc là hành vi có tính chất tình dục của bất kỳ người nào đối với người khác tại nơi làm việc mà người đó không mong muốn hoặc không chấp nhận.

Vào 14-12 vừa qua, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định 145/2020 hướng dẫn chi tiết một số điều luật tại Bộ luật Lao động. Tại Nghị định 145/2020 cũng đã có những hướng dẫn cụ thể về hành vi quấy rối tình dục nơi làm việc.

Theo Điều 84 Nghị định 145/2020, quấy rối tình dục nơi làm việc có thể xảy ra dưới dạng trao đổi như đề nghị, yêu cầu, gợi ý, đe dọa, ép buộc đổi quan hệ tình dục lấy bất kỳ lợi ích nào liên quan đến công việc.

Quấy rối tình dục nơi làm việc còn là những hành vi có tính chất tình dục không nhằm mục đích trao đổi nhưng khiến môi trường làm việc trở nên khó chịu và bất an, gây tổn hại về thể chất, tinh thần, hiệu quả công việc và cuộc sống của người bị quấy rối.

Quấy rối tình dục tại nơi làm việc bao gồm:

- Hành vi mang tính thể chất gồm hành động, cử chỉ, tiếp xúc, tác động vào cơ thể mang tính tình dục hoặc gợi ý tình dục;

- Quấy rối tình dục bằng lời nói gồm lời nói trực tiếp, qua điện thoại hoặc qua phương tiện điện tử có nội dung tình dục hoặc có ngụ ý tình dục;

- Quấy rối tình dục phi lời nói gồm ngôn ngữ cơ thể; trưng bày, miêu tả tài liệu trực quan về tình dục hoặc liên quan đến hoạt động tình dục trực tiếp hoặc qua phương tiện điện tử.

Nghị định 145/2020 cũng quy định, nơi làm việc quy định là bất cứ địa điểm nào mà người lao động thực tế làm việc theo thỏa thuận hoặc phân công của người sử dụng lao động.

Nơi làm việc còn bao gồm cả những địa điểm hay không gian có liên quan đến công việc như các hoạt động xã hội, hội thảo, tập huấn, chuyển đi công tác chính thức, bữa ăn, hội thoại trên điện thoại, các hoạt động giao tiếp qua phương tiện điện tử, phương tiện đi lại do người sử dụng lao động bố trí từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại, nơi ở do người sử dụng lao động cung cấp và địa điểm khác do người sử dụng lao động quy định.

Với hướng dẫn chi tiết tại Nghị định 145/2020, các doanh nghiệp và người lao động có thể áp dụng quy định về hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc một cách chính xác, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Nghị định 145/2020 có hiệu lực từ 1-2-2021.

 

VÕ PHẠM

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM