Nhiều thay đổi khi tham gia đóng BHXH từ năm 2018

Bạn đọc
(PL)- Thêm đối tượng thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ thêm tiền cho một số đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, khi nghỉ hưởng chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ hưu... người lao động (NLĐ) sẽ hưởng mức trợ cấp, lương hưu cao hơn… 

Đây là những quy định mới sẽ được áp dụng từ ngày 1-1-2018 được bà Nguyễn Ngọc Lan, Phó Trưởng ban Thu BHXH Việt Nam, nêu trong Hội nghị trực tuyến cung cấp thông tin định kỳ về BHXH, BHYT tại 63 tỉnh, thành được tổ chức mới đây.

Theo bà Lan, hai đối tượng là NLĐ có hợp đồng lao động từ một tháng đến dưới ba tháng; NLĐ là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, được tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của Chính phủ.

Những quy định về tiền lương đóng BHXH từ ngày 1-1- 2018: Đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định khi tham gia BHXH bắt buộc vẫn là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung,... trên cơ sở mức lương cơ sở do Nhà nước quy định từng thời kỳ.

Đối tượng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định sẽ được đóng trên tiền lương thực tế mà NLĐ được hưởng. Việc đóng BHXH trên tiền lương thực tế là để bảo đảm quyền lợi cho NLĐ; khi nghỉ hưởng chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ hưu..., mức hưởng sẽ cao hơn. Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc thấp nhất bằng mức lương tối thiểu vùng; cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ.

Cũng theo bà Lan, từ ngày 1-1-2018, ngân sách nhà nước hỗ trợ tiền đóng BHXH bằng 30% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo; 25% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ cận nghèo và 10% đối với các đối tượng khác. Thời gian hỗ trợ tùy thuộc vào thời gian tham gia BHXH tự nguyện thực tế của mỗi người nhưng không quá 10 năm (120 tháng).

NGUYỄN HIỀN

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM