Nhận BHXH một lần, có được bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp?

VÕ HÀ
VÕ HÀ
Thứ Bảy, ngày 25/9/2021 - 18:00

(PLO)- Thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp vẫn được bảo lưu khi người lao động đã nhận bảo hiểm xã hội một lần.

Tôi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc được hơn 5 năm. Từ tháng 9-2020 tôi  đã nghỉ việc ở công ty cho đến nay. Lúc nghỉ việc, tôi không làm thủ tục nhận bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Hiện nay, tôi đã nghỉ việc hơn một năm và đã đủ điều kiện nhận BHXH một lần.

Cho tôi hỏi, khi tôi nhận BHXH một lần thì thời gian tham gia BHTN của tôi  trước đó có được bảo lưu không?

Bạn đọc Thanh Hằng, TP.HCM

Bảo hiểm Xã hội TP.HCM trả lời: Tại Điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về các chế độ BHXH bắt buộc gồm: Ốm đau; Thai sản; Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Hưu trí; Tử tuất. Trong khi đó, BHTN được quy định tại Luật Việc làm.

Do đó, chế độ BHXH một lần và BTTN là hai chế độ bảo hiểm khác nhau.

Ngoài ra, tại khoản 2 Điều 46 Quyết định số 595 của BHXH Việt Nam quy định việc cấp lại sổ BHXH (bìa và tờ rời) có trường hợp người đã hưởng BHXH một lần còn thời gian đóng BHTN chưa hưởng.

Như vậy, thời gian BHTN vẫn được bảo lưu, nếu người lao động còn thời gian BHTN chưa hưởng sẽ được cấp sổ BHXH.

Trường hợp của bạn, nếu bạn đã nhận BHXH một lần và còn thời gian đóng BHTN mà chưa hưởng thì yêu cầu cơ quan BHXH cấp lại tờ bìa sổ BHXH và tờ rời bảo lưu quá trình tham gia BHTN cho bạn. 

VÕ HÀ

Cà Mau mở lại xe khách liên tỉnh

Thứ Hai, ngày 18/10/2021

(PLO)- Xe khách hoạt động ở các địa phương có dịch bệnh ở cấp 1 và cấp 2 gần như được trở lại bình thường. 

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục