Người là F0, F1, trẻ em mắc COVID-19 được miễn tiền ăn

HỮU ĐĂNG
HỮU ĐĂNG
Thứ Bảy, ngày 3/7/2021 - 06:22

(PLO)- Theo Nghị quyết 68, người là F0, F1, trẻ em mắc COVID-19 được hỗ trợ tiền ăn80.000 đồng/ngày trong thời gian điều trị, cách ly.

Ngày 1-7, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 68 quy định về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Một trong những đối tượng nhận được chính sách hỗ trợ theo nghị quyết này là trẻ em.


Trẻ em còn được ngân sách nhà nước hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/trẻ
trong thời gian điều trị, cách ly. Ảnh: Cắt từ clip

Cụ thể, tại điểm b Điều 7 Nghị quyết 68 nêu rõ trẻ em phải điều trị do nhiễm COVID-19 hoặc cách ly y tế theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được ngân sách nhà nước đảm bảo các chi phí điều trị và tiền ăn theo quy định tại điểm 8 Mục II nghị quyết này.

Ngoài ra, trẻ em còn được ngân sách nhà nước hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/trẻ trong thời gian điều trị, cách ly từ ngày 27-4 đến hết 31-12-2021.

Mức hỗ trợ về tiền ăn được quy định tại điểm 8 Mục II Nghị quyết 68 áp dụng cho cả những người là F0, F1, trẻ em bao gồm:

- Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với người phải điều trị nhiễm COVID-19 (F0), từ ngày 27-4 đến 31-12-2021, thời gian hỗ trợ theo thời gian điều trị thực tế nhưng tối đa 45 ngày.

- Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với người phải thực hiện cách ly y tế (F1) theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, từ ngày 27-4 đến 31-12-2021, thời gian hỗ trợ tối đa 21 ngày. 

HỮU ĐĂNG

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục