Người giúp việc được học nghề theo yêu cầu

Bạn đọc
(PL)- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải thông báo cho UBND xã, phường, thị trấn biết về việc có sử dụng lao động là người giúp việc gia đình.

Đây là nội dung quy định tại Nghị định 27/2014 của Chính phủ về việc thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình. Theo đó, trước khi ký kết hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải cung cấp thông tin cho người lao động về điều kiện ăn, ở của người lao động, đặc điểm của các thành viên, sinh hoạt của hộ gia đình. Còn người lao động phải cung cấp thông tin chứng minh nhân dân, hộ khẩu thường trú, hoàn cảnh gia đình, địa chỉ của người báo tin khi cần thiết...

Ngoài ra người sử dụng lao động phải bố trí thời gian để người giúp việc được học văn hóa, học nghề khi người giúp việc yêu cầu. Đặc biệt, người sử dụng lao động phải trả thêm một khoản tiền tương đương với mức đóng BHXH, BHYT cho người giúp việc. Người giúp việc được nghỉ ngơi ít nhất tám giờ, trong đó có sáu giờ liên tục trong một ngày; mỗi tuần được nghỉ một ngày… Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 25-5.

Đ.LIÊN - P.ĐIỀN

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM