Ngưng đóng BHYT bao lâu vẫn được tính 5 năm liên tục?

Bạn đọc
(PLO)- Thời gian tham gia bảo hiểm y tế liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế lần sau nối tiếp lần trước, trường hợp gián đoạn tối đa không quá ba tháng.

Bản tin liên quan

Trước đây tôi làm tại doanh nghiệp và tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) từ năm 2012. Tháng 8-2020 tôi nghỉ việc và tạm ngừng tham gia BHYT.

Hiện nay tôi muốn tiếp tục đóng BHYT thì phải làm thế nào và khi tham gia lại tôi có được tính năm năm tiếp tục không?

Thanh Hải (TP.HCM)

Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM trả lời: Theo quy định tại khoản 5 Điều 12 Nghị định số 146/2018 thì thời gian tham gia BHYT liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ BHYT lần sau nối tiếp lần trước, trường hợp gián đoạn tối đa không quá ba tháng.

Ngoài ra, BHXH Việt Nam cũng đã ban hành quy định về việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo mã số BHXH sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Y tế. Theo đó, từ ngày 1-8-2017, thẻ BHYT cấp cho người tham gia theo mã số BHXH nhằm giúp tránh cấp trùng một người nhiều thẻ BHYT. Việc cấp thẻ theo mã số cũng giúp cho việc quản lý, xác định thời điểm tham gia đủ năm năm liên tục của từng cá nhân.

Như vậy, đối với trường hợp bạn đã ngừng tham gia BHYT nhưng nay muốn tiếp tục tham gia lại thì chỉ cần liên hệ và cung cấp cho cơ quan BHXH (nơi làm thủ tục cấp thẻ BHYT mới) mã số BHXH của bạn để cập nhật thông tin vào danh sách tham gia, đóng BHYT mới.

Khi đó, nếu thời gian tham gia BHYT của bạn gián đoạn không quá ba tháng thì toàn bộ thời gian tham gia BHYT trước đó vẫn được tính vào tổng thời gian để xác định thời điểm tham gia BHYT đủ năm năm liên tục theo quy định nêu trên.

VÕ HÀ

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM