Nghỉ thai sản không phải đóng BHXH

Bạn đọc
Công ty của tôi không thu tiền bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của những chị em nghỉ thai sản.

Vậy trường hợp sau khi nghỉ thai sản xong, những người này nghỉ việc thì có được hưởng đầy đủ các quyền lợi về trợ cấp BHXH, BHYT hay không? Thời gian nghỉ thai sản không đóng BHTN thì sau này có được tính để hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Phan Kim Liên (219C5/22A Trần Văn Đang,
quận 3, TP.HCM)

Ông Đỗ Quang Khánh, Phó Giám đốc BHXH TP.HCM, trả lời: Theo quy định tại khoản 2 Điều 35 Luật BHXH, thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng BHXH. Thời gian này người lao độngngười sử dụng lao động không phải đóng BHXH.

Vì vậy, trong thời gian lao động nữ nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con theo quy định của pháp luật BHXH thì đơn vị và người lao động không phải đóng BHXH, BHYT, BHTN nhưng vẫn được tính là thời gian tham gia BHXH, BHYT. Tuy nhiên, nó không được tính là thời gian tham gia BHTN.

NHƯ NGHĨA ghi

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM