Luật sư được giảm thời gian bồi dưỡng nghiệp vụ

TM
TM
Thứ Ba, ngày 2/4/2019 - 06:00

Bộ Tư pháp vừa ban hành Thông tư 02/2019 quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư.

Theo đó, thời gian tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư tối thiểu là tám giờ/năm. Theo quy định hiện hành (Thông tư 10/2014), thời gian tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư tối thiểu là hai ngày làm việc/năm, tức 16 giờ làm việc/năm.

Cũng theo quy định mới, luật sư được tính quy đổi thời gian tham gia bồi dưỡng trong năm đó khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Tham gia các chương trình tập huấn, hội thảo, tọa đàm từ một ngày trở lên về các nội dung quy định tại Điều 3 Thông tư 02/2019 về đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư; cập nhật, bổ sung kiến thức pháp luật… do Sở Tư pháp, Cục Bổ trợ tư pháp tổ chức.

- Viết bài nghiên cứu pháp luật được đăng trên các tạp chí chuyên ngành luật trong nước và ngoài nước;...

- Tham gia giảng dạy về pháp luật, kỹ năng hành nghề luật sư, đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư tại cơ sở đào tạo cử nhân luật, cơ sở đào tạo nghề luật sư;...

- Tham gia và hoàn thành chương trình đào tạo chức danh tư pháp.

- Tham gia và hoàn thành khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về luật sư và hành nghề luật sư ở nước ngoài.

Mỗi lần tham gia và hoàn thành những trường hợp quy đổi nêu trên được tính bằng tám giờ thực hiện nghĩa vụ bồi dưỡng.

Luật sư thuộc các trường hợp sau được miễn nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng: Luật sư từ đủ 70 tuổi trở lên và có trên 20 năm hành nghề luật sư; nữ luật sư có con dưới 12 tháng tuổi được miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng trong năm; luật sư vì lý do bệnh tật có đơn đề nghị và được ban chủ nhiệm đoàn luật sư xác nhận…

Thông tư 02/2019 có hiệu lực kể từ ngày 5-5-2019.

TM

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục