Lộ trình tăng lương cho cán bộ, công chức từ 2018 đến 2030

Bạn đọc

Lộ trình tăng lương cho cán bộ, công chức từ 2018 đến 2030

(PLO)- Nghị quyết 107/NQ-CP (về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương) có hiệu lực từ ngày 16-8-2018 đã đưa ra lộ trình điều chỉnh lương đối với cán bộ, công chức, viên chức… thuộc khu vực công và doanh nghiệp như sau.

Bản tin liên quan

BÌNH LUẬN

Nga

Đó giờ, vẫn sống trong chờ đợi. Hy vọng là tích cực mà.

Nhìn rừng mơ

Vậy cố chờ một số năm nữa anh em hướng lương sẽ sống được bằng lương!

2lua

Đi kèm với lộ trình tăng lương cần có một lộ trình về giá cả. Lương tăng1 giá cả tăng 3,5 lần thì... ! .

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM