Làm việc thời vụ vẫn được tham gia BHXH

VÕ HÀ ghi
VÕ HÀ ghi
Thứ Sáu, ngày 6/4/2018 - 04:05

(PL)- Xưởng sản xuất của tôi chủ yếu ký hợp đồng lao động thời vụ hoặc theo sản phẩm với người lao động. Dù vậy tôi vẫn muốn tham gia BHXH cho người lao động thì có được không? Bạn đọc có địa chỉ mail havan…@gmail.com

BHXH TP.HCM trả lời: Căn cứ vào khoản 3 Điều 34 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định người lao động làm việc không trọn thời gian được hưởng lương và các quyền, nghĩa vụ như người lao động làm việc trọn thời gian. Đồng thời, người lao động có quyền bình đẳng về cơ hội, không bị phân biệt đối xử, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Ngoài ra, căn cứ Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn dưới luật quy định đối tượng tham gia BHXH bắt buộc là người làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ một tháng đến dưới 12 tháng và kể cả HĐLĐ được ký kết giữa đơn vị với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động. Như vậy, đối với trường hợp doanh nghiệp và người lao động giao kết HĐLĐ có thời hạn từ một tháng đến dưới ba tháng thì doanh nghiệp phải đăng ký tham gia BHXH bắt buộc.

VÕ HÀ ghi

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục