Khuyến khích trả lương khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

Bạn đọc
(PL)- Ngày 7-5, Bộ LĐ-TB&XH đã có công văn hướng dẫn về việc tiền lương trong thời gian ngừng việc và tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động.

Theo đó, trường hợp phải ngừng việc, nếu do lỗi của người sử dụng lao động thì người lao động (NLĐ) được trả đủ lương. Nếu do lỗi của NLĐ thì người đó không được trả lương...

Nếu vì sự cố điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động, NLĐ hoặc vì các nguyên nhân khách quan khác như thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế thì tiền lương ngừng việc cũng do hai bên thỏa thuận và cũng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Bộ luật Lao động không quy định việc trả lương trong thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động mà chỉ khuyến khích NLĐ và người sử dụng lao động tự thỏa thuận để đảm bảo cho NLĐ có những điều kiện thuận lợi hơn so với quy định của pháp luật về lao động.

Đ.LIÊN

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM