Huyện đã thu hồi giấy đỏ cấp sai luật

Bạn đọc
Bà Mai Thị Bích Hồng, ngụ khu phố 3, thị trấn Tân Thạnh (Long An), phản ánh trước đây bà viết giấy tay sang nhượng cho ông Huỳnh Văn Thức, ngụ thị trấn Tân Thạnh, 280 m2 đất.

 

Tuy nhiên, sau đó ông Thức được Nhà nước cấp 790 m2 đất (ông Thức cung cấp giấy tay sang nhượng giữa bà và ông Thức ngày 20-11-1989 đối với phần đất này). Do đó, bà yêu cầu làm rõ diện tích đất mà ông Thức đã được cấp chồng lên phần đất của bà đang sử dụng ổn định. Bà cũng yêu cầu kiểm tra lại giấy sang nhượng ngày 20-11-1989 có hợp pháp hay không và việc cấp giấy đất cho ông Thức đối với diện tích 790 m2 có đúng quy định hay không?

Về vấn đề này, UBND huyện Tân Thạnh trả lời: Huyện chấp nhận yêu cầu khiếu nại của bà Hồng, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Thức diện tích 790 m2 vào 9-12-1999. Lý do việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Thức là trái pháp luật.

Hiện nay giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp sai cho ông Thức đã bị thu hồi. Để được UBND huyện xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bà Hồng, trước hết phải được tòa án các cấp giải quyết về hiệu lực của giao dịch dân sự mua bán đất trong giấy tay thỏa thuận năm 1989. Sau đó cơ quan nhà nước mới tiến hành xem xét giải quyết về tranh chấp đất theo trình tự quy định của pháp luật về đất đai.

HN

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM