Hưởng trợ cấp thất nghiệp khi vào làm công chức ra sao?

Thứ Ba, ngày 30/9/2014 - 02:55

Tôi đang làm bên ngoài và đang dự định thi công chức. Nếu sau khi thi đậu công chức, tôi mới xin nghỉ việc bên ngoài (không gián đoạn thời gian làm việc) thì tôi có được hưởng trợ cấp thất nghiệp hay không?

Có người tư vấn cho tôi nếu khi vào làm công chức thì sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp, có đúng như vậy không? Ngoài ra, người này cũng bảo khi trở thành công chức thì những năm tôi đã đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trước đây coi như bỏ đi, có đúng như vậy không?

Lê Hữu Phước (phuoccn@yahoo…)

Luật sư NGUYỄN THỊ THÚY HƯỜNG, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo khoản 3 Điều 2 Luật BHXH và khoản 1 Điều 2 Nghị định 127/2008 (quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH), người lao động tham gia BHTN là công dân Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc mà các hợp đồng này không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn từ đủ 12-36 tháng... Theo quy định này, công chức không thuộc đối tượng đóng BHTN. Công chức được hiểu là người được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh, trong biên chế, hưởng lương từ ngân sách nhà nước...

Về điều kiện hưởng BHTN, căn cứ vào Điều 15 Nghị định 127 và khoản 5 Điều 1 Nghị định 100/2012 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127) thì người thất nghiệp là người đang đóng BHTN mà bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc được hưởng BHTN khi có đủ các điều kiện sau: Đã đóng BHTN đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật; đã đăng ký thất nghiệp với cơ quan lao động khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc; chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày đăng ký với cơ quan lao động theo quy định.

Do đó, nếu ông thi đậu công chức đồng thời xin nghỉ việc ở bên ngoài và vào làm việc ngay ở cơ quan nhà nước thì ông không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Mặt khác, theo khoản 1 Điều 41 Nghị định 127, thời gian người lao động đóng BHTN theo quy định tại Luật BHXH không được tính để hưởng trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm theo quy định của pháp luật về lao động và pháp luật về cán bộ, công chức. Để đảm bảo quyền lợi, ông nên thôi việc và làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp trước khi thi tuyển công chức.

TRÂN CHÍNH ghi

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục