Hỏi giùm bạn: Điều kiện hưởng trợ cấp mất sức

Bạn đọc
Bà Trần Thị Nhàn (sinh năm 1942, ngụ 55/4 Lý Thánh Tôn, TP Nha Trang, Khánh Hòa) hưởng chế độ trợ cấp mất sức từ tháng 4-1983.

Bà có thời gian công tác liên tục 16 năm một tháng, quy đổi 17 năm bốn tháng (trong đó có tám năm sáu tháng trong vùng trọng điểm ác liệt). Bà Nguyễn Thị Hồng Vỹ (sinh năm 1945, ngụ 70/3 Quang Trung, TP Nha Trang) hưởng chế độ mất sức từ tháng 7-1984. Bà có thời gian công tác liên tục 17 năm bốn tháng, quy đổi 19 năm bảy tháng (trong đó có 7,5 năm trong vùng trọng điểm ác liệt).

Đến tháng 12-2001, cả hai bà đều bị cắt chế độ trợ cấp mất sức, chuyển sang hưởng trợ cấp khó khăn 100 ngàn đồng/tháng. Hai bà cùng thắc mắc: “Cách giải quyết như vậy có đúng không?”.

Ông Đỗ Quang Khánh, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP.HCM, trả lời: Theo Điều 1 Quyết định 60 ngày 1-3-1990 của Hội đồng Bộ trưởng, người hưởng trợ cấp mất sức lao động chỉ được hưởng trợ cấp 1/2 thời gian công tác quy đổi. Trường hợp bà Nhàn, thời điểm hưởng trợ cấp từ tháng 4-1983 và thời gian công tác quy đổi là 17 năm bốn tháng thì phải ngưng hưởng trợ cấp từ tháng 10-1991. Phần bà Vỹ, thời điểm hưởng trợ cấp từ tháng 7-1984 và thời gian công tác quy đổi là 19 năm bảy tháng thì phải ngưng hưởng trợ cấp từ tháng 1-1994.

Theo Quyết định 91 ngày 4-8-2000 của Thủ tướng, những trường hợp hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng, tại thời điểm ngừng hưởng trợ cấp theo Quyết định 60 đã hết tuổi lao động (nam 60 tuổi, nữ 55 tuổi) và có đủ 15 năm công tác trở lên (không tính quy đổi hệ số) được trợ cấp hằng tháng 100 ngàn đồng. Như vậy, việc hai bà bị cắt trợ cấp mất sức là đúng quy định. Hai bà có thể liên hệ với BHXH tỉnh Khánh Hòa nơi quản lý hồ sơ gốc để được giải thích cụ thể.

NHƯ NGHĨA ghi

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM