Giải quyết trợ cấp thôi việc theo quy định nào?

Thứ Hai, ngày 10/3/2014 - 00:20

Cơ quan tôi có trường hợp nghỉ việc từ tháng 1-2014 như sau:

 

Trường hợp 1, có thời gian làm việc từ 12 tháng trở lên có tháng lẻ tính đến 31-12-2008. Thôi việc từ 28-1-2014. Tổng thời gian làm việc từ 1-10-2007 đến 31-12-2008 là 15 tháng; thời gian làm việc từ 1-1-2009 đến 28-1-2014 được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trường hợp 2, thời gian làm việc có tháng lẻ tính từ 31-12-2008 đến 25-1-2014. Thời gian làm việc từ 1-1-2009 đến 25-1-2014 được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thời gian làm việc từ 1-11 đến 31-12-2008 là hai tháng lẻ.

Hiện nay chế độ trợ cấp thôi việc được quy định tại Điều 48 Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn khác. Tuy nhiên, các văn bản hướng dẫn cũ đã được thay thế và hết hiệu lực tính đến tháng 12-2013 gồm NĐ 44/2003, TT 21/2003 và TT 17/2009. Vậy cơ quan tôi phải giải quyết quyền lợi cho người lao động trên cơ sở nào hay phải chờ có hướng dẫn mới của Bộ LĐ-TB&XH?

Phương Thảo (Phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM)

Ông Nguyễn Tất Năm - Trưởng phòng Pháp chế, Sở LĐ-TB&XH TP.HCM trả lời: Trường hợp 1, thời gian làm việc từ 1-10-2007 đến 28-1-2014, tổng cộng là: 76 tháng. Trong đó: Tổng thời gian làm việc từ 1-10-2007 đến 31-12-2008 là 15 tháng do người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc. Thời gian làm việc từ 1-1-2009 đến 28-1-2014 được hưởng trợ cấp thất nghiệp do BHXH chi trả.

Trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc của người sử dụng lao động được thực hiện như quy định tại Điều 48 Bộ luật Lao động là một năm làm việc được trợ cấp thôi việc 1/2 tháng lương (tiền lương tính bình quân của sáu tháng liền kế trước khi chấm dứt hợp đồng lao động). Trong trường hợp này thì người lao động còn dư ba tháng, được tính thành 1/2 năm theo quy định của Thông tư 17/2009 của Bộ LĐ-TB&XH và được trả trợ cấp thôi việc 1/4 tháng lương. Thông tư 21/2003 của Bộ LĐ-TB&XH và Thông tư 17/2009 của Bộ LĐ-TB&XH hết hiệu lực từ ngày 10-12-2013 và thay thế bằng Thông tư 30/2013. Tuy nhiên, Thông tư 30 thì phạm vi điều chỉnh không quy định về chi trả trợ cấp thôi việc mà chỉ hướng dẫn thi hành những nội dung khác (việc tham gia BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp…). Do đó việc chi trả cho trường hợp trên là vẫn đúng quy định. Tóm lại, đối với trường hợp 1, người sử dụng lao động trả trợ cấp thôi việc cho người lao động là: 1/2 + 1/4 = 3/4 tháng lương.

Trường hợp 2, thời gian làm việc từ 1-11-2008 đến 25-1-2014 tổng thời gian làm việc là 63 tháng. Trong đó: Thời gian làm việc từ 1-11-2008 đến 31-12-2008 là hai tháng được tính thành 1/2 năm theo quy định của Thông tư 17/2009 của Bộ LĐ-TB&XH và được trả trợ cấp thôi việc 1/4 tháng lương. Thời gian làm việc từ 1-1-2009 đến 25-1-2014 được hưởng trợ cấp thất nghiệp do BHXH chi trả.

NHƯ NGHĨA ghi

Hacker khui vụ 14 tỉ từ thiện của Hoài Linh và tội danh hình sự

(PLO)- Hacker Nhâm Hoàng Khang, người hack tài khoản Facebook của Hoài Linh và tiết lộ vụ 14 tỉ từ thiện có thể đối diện với trách nhiệm hình sự về tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác.

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục