Đóng bảo hiểm xã hội bao lâu thì được hưởng chế độ thai sản?

Bạn đọc

Đóng bảo hiểm xã hội bao lâu thì được hưởng chế độ thai sản?

(PLO)- Lao động nữ đóng đủ từ sáu tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận con nuôi thì được hưởng chế độ thai sản.

Bản tin liên quan

Tôi đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ 1-11-2019 đến 16-5-2020, sau đó nghỉ theo chế độ thai sản. Xin hỏi nay tôi đã đi làm trở lại và thời gian tôi đóng BHXH như trên thì có được hưởng chế độ thai sản không?

Bạn đọc Trần Thị Thúy


Người dân đến cơ quan Bảo hiểm xã hội TP.HCM làm thủ tục liên quan đến bảo hiểm xã hội. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

1. Điều kiện hưởng chế độ thai sản: Khoản 2 Điều 31 Luật BHXH quy định lao động nữ đóng đủ từ sáu tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận con nuôi thì được hưởng chế độ thai sản.

Như vậy, nếu trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con, bạn đóng BHXH đủ từ sáu tháng trở lên thì bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

2. Thời hạn giải quyết chế độ thai sản:

Điều 102 Luật BHXH 2014 có quy định:

- Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động (NLĐ) có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 100; các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 101 của luật này cho người sử dụng lao động.

Trường hợp NLĐ thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi thì nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 101 của luật này và xuất trình sổ BHXH cho cơ quan BHXH.

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ NLĐ, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ quy định tại Điều 100 và Điều 101 của luật này nộp cho cơ quan BHXH.

3. Trách nhiệm giải quyết của cơ quan BHXH:

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan BHXH phải giải quyết và tổ chức chi trả cho NLĐ.

- Trong thời hạn năm ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ NLĐ thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi, cơ quan BHXH phải giải quyết và tổ chức chi trả cho NLĐ.

- Trường hợp cơ quan BHXH không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Theo quy định nêu trên, nếu quá thời hạn giải quyết mà bạn vẫn chưa nhận được kết quả, đề nghị bạn liên hệ với công ty nơi bạn nộp hồ sơ để tìm hiểu nguyên nhân. Hoặc bạn liên hệ với cơ quan BHXH nơi công ty bạn đóng BHXH để được giải đáp.

            

VIẾT LONG

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM