Đổi địa điểm làm việc, phải thỏa thuận lại

Bạn đọc
Tôi đang làm việc tại một chi nhánh công ty ở TP.HCM. Từ ngày 13-3, tôi nhận được quyết định chuyển sang làm tại bộ phận xây dựng cơ bản thuộc trụ sở chính tại Hà Nội không thời hạn.

 

Gia đình tôi, vợ con tôi đều ở TP.HCM, tự dưng đơn vị điều chuyển tôi đi làm xa mà không báo trước, không cho tôi được có ý kiến gì cả. Liệu tôi có buộc phải chấp nhận quyết định này.

ĐỖ THANH TRUNG (Quận 4, TP.HCM)

Luật sư ĐOÀN NGỌC LINH (Đoàn Luật sư TP.HCM) trả lời: Theo điểm c khoản 1 Điều 23 BLLĐ, hợp đồng lao động sẽ có quy định về công việc và địa điểm làm việc. Nếu theo thỏa thuận ban đầu và thỏa thuận này được thể hiện trong hợp đồng lao động nơi làm việc của ông là ở TP.HCM, nay công ty bố trí công việc cho ông tại Hà Nội, như vậy công ty đã thay đổi một trong những nội dung cơ bản của hợp đồng lao động.

Điều 35 BLLĐ ghi nhận trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất ba ngày làm việc về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung. Trong trường hợp hai bên thỏa thuận được thì việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng hoặc giao kết hợp đồng lao động mới. Trong trường hợp hai bên không thỏa thuận được việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết.

Như vậy, khi có sự thay đổi nơi làm việc thì công ty phải báo cho ông biết trước ít nhất ba ngày và phải có sự đồng ý của ông. Nếu công ty không báo trước và ông không đồng ý mà vẫn quyết định điều chuyển ông ra Hà Nội là trái quy định.

PHƯƠNG LOAN ghi

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM