Đến viếng lễ quốc tang có được mang vòng hoa?

Bạn đọc

Đến viếng lễ quốc tang có được mang vòng hoa?

(PLO)- Trong nghi lễ quốc tang việc quy định về vòng hoa đến viếng được tổ chức rất chặt chẽ.

Bản tin liên quan

Việc sử dụng vòng hoa trong lễ viếng quốc tang đã được quy định tại Nghị định 105/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, trong lễ quốc tang, Ban tổ chức lễ tang sẽ chuẩn bị sáu vòng hoa, có băng vải đỏ chữ vàng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và gia đình; sau khi các đoàn viếng xong đặt cố định hai bên bàn thờ.

Ngoài ra, Ban tổ chức lễ tang chuẩn bị 30 vòng hoa luân chuyển. Trong thông báo tin buồn có ghi rõ các đoàn đến viếng không mang vòng hoa, chỉ mang băng vải đen, có kích thước 1,2 x 0,2 m, ghi dòng chữ trắng “Kính viếng”, dưới có dòng chữ nhỏ ghi tên cơ quan, tổ chức, cá nhân để gắn vào vòng hoa do Ban tổ chức lễ tang chuẩn bị.

Như vậy, các đơn vị, tổ chức không tự ý mang vòng hoa đến viếng.


Các vòng hoa được ban lễ tang chuẩn bị sẵn.

Đối với lễ tang cấp nhà nước, dành cho các cán bộ đang giữ hoặc thôi giữ một trong các chức vụ như ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; phó chủ tịch nước; phó thủ tướng; phó chủ tịch Quốc hội; chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; chánh án TAND Tối cao… Quy định về vòng hoa viếng như sau: Ban tổ chức lễ tang chuẩn bị sáu vòng hoa, có băng vải đỏ chữ vàng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ và gia đình; sau khi các đoàn viếng xong đặt cố định hai bên bàn thờ.

Ngoài ra còn có 25 vòng hoa luân chuyển, dành cho các đoàn đến viếng gắn băng tang kích thước 1,2 x 0,2 m, ghi dòng chữ trắng “Kính viếng”, dưới có dòng chữ nhỏ ghi tên đơn vị.


Vòng hoa luân chuyển trong các tang lễ cấp cao.

Trong trường hợp lễ tang cấp cao, là lễ tang dành cho các cán bộ, công chức đương chức, thôi giữ chức thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng quản lý (trừ các chức danh được tổ chức lễ quốc tang và lễ tang cấp nhà nước); cán bộ lão thành cách mạng; các nhà hoạt động xã hội, văn hóa, khoa học tiêu biểu thì Ban tổ chức lễ tang chuẩn bị hai vòng hoa, có băng đen chữ trắng của cơ quan chủ quản và gia đình đặt cố định hai bên bàn thờ và 15 vòng hoa luân chuyển. Các đoàn đến viếng cũng không mang vòng hoa, chỉ mang băng tang đến gắn vào vòng hoa viếng do Ban tổ chức lễ tang chuẩn bị.

NC

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM