Đà Nẵng: Nộp tiền sử dụng đất sớm sẽ có lợi

Bạn đọc
(PL)- Ngày 22-9, UBND TP Đà Nẵng cho biết vừa ban hành chủ trương đối với các trường hợp giải tỏa đã được bố trí đất tái định cư (TĐC) và có đất thực tế trước ngày 1-3-2011 mà chưa hoàn thành nộp tiền sử dụng đất.

 

Theo đó, nếu các trường hợp này có nguyện vọng nộp tiền thì sẽ được thực hiện theo chính sách thu nợ tiền sử dụng đất chung của TP, thời điểm ghi nợ là thời điểm thông báo có đất thực tế.

Đối với các trường hợp giải tỏa, được bố trí đất TĐC (không được nợ tiền sử dụng đất), đã có đất thực tế kể từ ngày 1-3-2011 đến ngày 30-6-2014 mà chưa hoàn thành thủ tục nộp tiền sử dụng đất nếu nộp tiền sử dụng đất trước ngày 31-12-2014 thì thu tiền sử dụng đất theo giá đất TĐC cũ đã được phê duyệt trước đây. Ngược lại, nộp sau ngày 31-12-2014 thì thu tiền sử dụng đất theo giá đất TĐC tại thời điểm hiện hành.

Với các trường hợp được bố trí đất TĐC (không được nợ tiền sử dụng đất), nếu đã có đất thực tế kể từ ngày 30-6-2014 trở đi mà không hoàn thành thủ tục nộp tiền sử dụng đất theo quy định thì khi liên hệ làm thủ tục sẽ thu tiền sử dụng đất theo giá đất TĐC tại thời điểm hiện hành.

LÊ PHI

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM