Công khai địa điểm tiếp dân của người đứng đầu cơ quan

Bạn đọc
(PL)- Bộ Nội vụ vừa ban hành Kế hoạch 4312 về giải pháp tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Để thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý, Bộ Nội vụ đưa ra một số yêu cầu đối với các cơ quan, đơn vị như sau:

- Thực hiện công khai thời gian, địa điểm tiếp dân của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; công khai địa chỉ đường dây nóng, hộp thư điện tử và kết quả xử lý; nếu có lỗi thì phải công khai xin lỗi và khắc phục hậu quả;

- Không nhận quá thành phần hồ sơ và không được yêu cầu người dân nộp các loại bản sao có chứng thực nếu pháp luật không quy định;

- Không được yêu cầu doanh nghiệp, người dân bổ sung hồ sơ quá một lần;

- Có biện pháp kiểm tra, giám sát những vị trí việc làm có nguy cơ tham nhũng; khắc phục những bất cập có thể bị lợi dụng gây phiền hà, sách nhiễu cho người dân và doanh nghiệp;

- Rà soát thủ tục hành chính theo hướng tinh giản, kiến nghị loại bỏ những thủ tục không cần thiết, mâu thuẫn, chồng chéo, quy trình rườm rà, khó thực hiện;

- Rà soát, kiến nghị rút ngắn thời gian, lộ trình giải quyết các thủ tục hành chính…

TRÚC PHƯƠNG

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM