Có được ủy quyền cho người khác nhận BHXH 1 lần?

Bạn đọc
(PLO)- Người lao động là người nước ngoài có thể ủy quyền cho người Việt Nam thay mặt làm thủ tục và nhận trợ cấp BHXH một lần.

Bản tin liên quan

Tôi đang làm nhân viên bộ phận nhân sự cho một công ty. Công ty có một lao động người nước ngoài chuẩn bị nghỉ việc. Xin hỏi người lao động (NLĐ) này khi về nước có được hưởng BHXH một lần hay không? Nếu nhận được thì người nước ngoài có thể ủy quyền cho người khác thay mặt làm thủ tục và nhận tiền được không?

Bạn đọc Thanh Kiều (TP.HCM)

Bảo hiểm xã hội TP.HCM trả lời: Theo khoản 6 Điều 9 Nghị định số 143/2018, đối với NLĐ là công dân nước ngoài mà có yêu cầu thì được hưởng BHXH một lần nếu thuộc một trong bốn trường hợp sau:

Thứ nhất, NLĐ đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH.

Thứ hai, NLĐ đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

Thứ ba, NLĐ đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định nhưng không tiếp tục cư trú tại Việt Nam.

Thứ tư, NLĐ khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc giấy phép lao động, chứng chỉ hành nghề, giấy phép hành nghề hết hiệu lực mà không được gia hạn.

Ngoài ra, NLĐ có thể ủy quyền cho người Việt Nam thay mặt làm thủ tục và nhận trợ cấp BHXH một lần. Tuy nhiên, việc ủy quyền phải theo quy định của pháp luật Việt Nam về ủy quyền.

VÕ HÀ

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM